Tjiftjaf

Waar zijn de tjiffen?

De Natuurkalender
30-JAN-2011 - De tjiftjaf was de grote afwezige tijdens de tuinvogeltelling vorig weekend. Waar zijn de vogels gebleven? De tjiftjaf is eigenlijk vooral een broedvogel en doortrekker in Nederland, maar meestal overwintert ook een klein aantal in ons land. Door de kou deze winter zijn deze vogels waarschijnlijk hun soortgenoten achterna gegaan, naar het zuiden.

Bericht uitgegeven door De Natuurkalender op [publicatiedatum]

De tjiftjaf was de grote afwezige tijdens de tuinvogeltelling vorig weekend. Waar zijn de vogels gebleven? De tjiftjaf is eigenlijk vooral een broedvogel en doortrekker in Nederland, maar meestal overwintert ook een klein aantal in ons land. Door de kou deze winter zijn deze vogels waarschijnlijk hun soortgenoten achterna gegaan, naar het zuiden.

Tjiftjaf (foto: Aleph)De tjiftjaf is een zeer algemene broedvogel in Nederland, en daarnaast een zeer talrijke doortrekker. Ieder jaar overwinteren er echter ook een paar in ons land, en zoeken onder andere onze tuinen op. Deze exemplaren komen dan ook op de lijsten van de tuinvogeltelling terecht. Tijdens de tuinvogeltelling 2011 vorig weekend zag niemand een tjiftjaf. Waarschijnlijk hebben deze winter ook de koudeminners onder de tjiftjaffen zuidelijker oorden opgezocht. De meeste tjiftjaffen overwinteren in Noord-Afrika en het zuiden van het Iberisch Schiereiland. Dat is best een prestatie voor deze vogeltjes die maar een paar gram wegen.

De gevolgen van de koude winter waren ook in de aantallen van andere soorten terug te zien: er werden dit jaar bijvoorbeeld heel weinig ijsvogels en winterkoningen geteld. Kepen en pestvogels, soorten die normaal noordelijker overwinteren, wisten Nederland dit jaar in grotere aantallen te vinden.

Qua uiterlijk is de tjiftjaf een onopvallend groenig of bruinig zangvogeltje; aan zijn roep is hij echter makkelijk te herkennen. Normaalgesproken is de tjiftjaf in maart overal in Nederland weer te horen. Hoort u hem weer roepen? Geef dit dan door aan De Natuurkalender!

Tekst: Sara Mulder, De Natuurkalender
Foto: Aleph, Creative Commons share alike 2.5