Boerenzwaluwen op rijtje

De ‘boertjes’ zijn onderweg, de allereerste zijn al gemeld

Sovon Vogelonderzoek Nederland
12-MRT-2011 - De aller-allereerste boerenzwaluw van het jaar is alweer gemeld in Den Haag (op 9 maart) en daarmee is het Jaar van de Boerenzwaluw live ingeluid. Deze allereerste maken natuurlijk nog geen zomer, maar ze zijn hard onderweg vanuit het zuiden.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland op [publicatiedatum]

De aller-allereerste boerenzwaluw van het jaar is alweer gemeld in Den Haag (op 9 maart) en daarmee is het Jaar van de Boerenzwaluw live ingeluid. Deze allereerste maken natuurlijk nog geen zomer, maar ze zijn hard onderweg vanuit het zuiden.

Logo-ontwerp: Elwin van der KolkHet jaar 2011 staat volop in het teken van de boerenzwaluw. Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland besteden een jaar lang extra aandacht aan deze overbekende ambassadeur van het landelijk gebied. Hoewel het nog steeds een algemene broedvogel is, iedereen kent hem als voorbode van de lente, gaat het toch helemaal niet zo goed met de stand van de boerenzwaluw. De aantallen zijn ten opzichte van de jaren zestig met tenminste de helft afgenomen. De boerenzwaluw staat inmiddels op de Rode Lijst.

Voor een soort die zo aan mensen en het landelijk gebied verbonden is, is dat natuurlijk dramatisch en we moeten zien te voorkomen dat hij nog verder achteruit gaat. Met hulp van zoveel mogelijk vrijwilligers proberen we beter zicht te krijgen op de achteruitgang van de boerenzwaluw. Op www.jaarvandeboerenzwaluw.nl staat alle informatie over de activiteiten en (tel)projecten die er in het kader van het jaar van de boerenzwaluw plaatsvinden. Ook u kunt meedoen en een steentje bijdragen. Doet u mee?

Natuurlijk wachten we met spanning op de bulk van de boerenzwaluwen want deze eerste zijn er wel heel erg vroeg bij. Geef alstublieft uw eigen boerenzwaluwmeldingen door via www.telmee.nl of www.waarneming.nl en maak het voorjaarsbeeld van de boerenzwaluw compleet.

Op de soortenpagina van de SOVON-site is in beeld gebracht hoe het gesteld is met de boerenzwaluw. Algemene informatie over de boerenzwaluw is te vinden op de site van Vogelbescherming.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Logo-ontwerp: Elwin van der Kolk