Zandmotor

Zandmotor zorgt voor nieuwe natuur

ARK Rewilding Nederland
12-MRT-2011 - Deze maand is de aanleg van de Zandmotor daadwerkelijk van start gegaan. Door het samenspel tussen wind, water en pionierbegroeiing zal de Zandmotor continu van aanzien veranderen. Een walhalla voor tal van kustsoorten, die van nature ingespeeld zijn op deze dynamiek. Daarnaast is het winnen van het zand met zogenaamde ecologische winputten een opsteker voor de onderwaterwereld.

Bericht uitgegeven door ARK op [publicatiedatum]

Deze maand is de aanleg van de Zandmotor daadwerkelijk van start gegaan. Door het samenspel tussen wind, water en pionierbegroeiing zal de Zandmotor continu van aanzien veranderen. Een walhalla voor tal van kustsoorten, die van nature ingespeeld zijn op deze dynamiek. Daarnaast is het winnen van het zand met zogenaamde ecologische winputten een opsteker voor de onderwaterwereld.

De Zandmotor is een enorme berg zand die vlak voor de Delflandse Kust in zee wordt gestort. Wind, golven en zeestroming verspreiden het zand langs de kust. Zo groeit de kust in zeewaartse richting op natuurlijke wijze aan. Dit pilotproject onderzoekt de mogelijkheden van kustontwikkeling, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt  van natuurlijke krachten. Deze innovatieve manier van kustontwikkeling schept extra ruimte voor natuur en recreatie. Maar vooral ook voor de kustveiligheid op lange termijn.

Foto: Jeroen Helmer, ARKFoto: Jeroen Helmer, ARKFoto: Jeroen Helmer, ARKFoto: Jeroen Helmer, ARK

 

 

 

Ecologische winputten
Foto: Jeroen Helmer, ARKOp dit moment worden er buiten de waterlijn twintig meter onder NAP grote hoeveelheden zand gewonnen ten behoeve van de Zandmotor en voor de Tweede Maasvlakte. Dat kun je doen terwijl je de bodem vlak oplevert, zoals nu gebeurt, of je zorgt voor een bodem met zandgolven zoals ook vaak elders op de Noordzeebodem worden aangetroffen. Die golven, zo'n tien meter hoog en met vierhonderd meter tussen de golftoppen, staan haaks op de getijrichting (zoals je ze ook in het klein kent van het strand) en blijken in de dalen veel leven te herbergen. Dat komt doordat de kleinere zandfracties en slibdeeltjes zich daar ophopen. Veel bodemleven zoals zandkokerwormen en platvissen met bijbehorende voedselketens maken daar dankbaar gebruik van.

In de put voor de Tweede Maasvlakte zijn bij wijze van experiment al twee van dergelijke golven achtergelaten om te kijken of zo'n put ook daadwerkelijk die rijkdom oplevert. Eén haaks op de stroomrichting, en één parallel omdat dat makkelijker te graven (zuigen) is.

Het project vindt plaats in de voortuin van de Zeetoren. Hier kan het publiek alle informatie over Bouwen met Zand vinden.

Tekst: Marjolein Sterk, ARK
Tekeningen: Jeroen Helmer, ARK
Bron/opdrachtgever: EcoShape