Corvus frugilegus, Roek. Foto: Saxifraga-Jan van der Straaten. http://www.freenatureimages.eu

Roeken in het beklaagdenbankje

Sovon Vogelonderzoek Nederland
19-MRT-2011 - Een van de kraaiachtigen die er een geheel eigen leefwijze op na houdt is de roek. In tegenstelling tot de andere kraaien is het een echte kolonievogel die het hele jaar groepsgewijs leeft. Ze zijn nu volop aan het nestelen, soms op (voor mensen) minder geschikte plekken zoals een kerkhof midden in het dorp.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland op [publicatiedatum]

Een van de kraaiachtigen die er een geheel eigen leefwijze op na houdt is de roek. In tegenstelling tot de andere kraaien is het een echte kolonievogel die het hele jaar groepsgewijs leeft. Ze zijn nu volop aan het nestelen, soms op (voor mensen) minder geschikte plekken zoals een kerkhof midden in het dorp.

Niet iedere kraai is een zwarte kraai. Als mensen het over die ‘zwartjoekels’ hebben, dan bedoelen ze eigenlijk alle kraaiachtigen, want het gros van de andere kraaiachtigen is ook (hoofdzakelijk) zwart, zoals de ekster, de kauw en de roek.

Roek (foto: Saxifraga-Jan van der Straaten)

Van de kraaiachtigen is de roek wel het meest een kolonievogel. Ook kauwen en zwarte kraaien kunnen soms in grote groepen leven, maar dat zijn dan gezamenlijke wintergroepen. In het broedseizoen gaat ieder (broed)paar zijn eigen weg. Meestal verblijven roeken het gehele jaar in kleine tot soms grotere groepen bij elkaar en ze broeden in kolonies. Roeken zijn grotendeels standvogel en trekken dus niet weg.

Ze broeden bij voorkeur in vrijstaande boomgroepen, waarbij (hoge) populieren een voorkeur hebben. Omdat dergelijke hoge bomen nog al eens midden in dorpen staan, betekent dat automatisch dat ze daar gaan broeden. En omdat het er dan nogal veel kunnen zijn, zijn ze nog al snel tot overlast, vindt men. Veel mensen zijn ze dan ook liever kwijt dan rijk. Het kappen van de nestbomen (soms tijdens het broedseizoen!), moedwillige verstoring en soms zelfs vergiftiging zijn belangrijke problemen waar roeken mee te maken hebben.

Landelijk is de trend van de roek licht dalend (na een toename tot rond de eeuwwisseling). Door verstoring zijn van oudsher grote kolonies van soms honderden paren versnipperd geraakt in veel kleinere kolonies. Ook deze kleine kolonies duiken weer op plekken op waar ze niet altijd gewenst zijn, met alle gevolgen van dien. De roek zit een beetje in het beklaagdenbankje.

Op de soortenpagina van de SOVON-site kunt u meer informatie vinden over de roeken.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: Saxifraga-Jan van der Straaten