Het gaat goed met het oranjetipje

De Vlinderstichting
14-APR-2011 - Het oranjetipje is al in grote aantallen aanwezig. Dit is eerder dan normaal: door het mooie weer zijn de vlinders vroeg tevoorschijn gekomen dit jaar. Het oranjetipje is ook een soort die de afgelopen jaren langzaam maar zeker vooruit is gegaan.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op [publicatiedatum]

Het oranjetipje is al in grote aantallen aanwezig. Dit is eerder dan normaal: door het mooie weer zijn de vlinders vroeg tevoorschijn gekomen dit jaar. Het oranjetipje is ook een soort die de afgelopen jaren langzaam maar zeker vooruit is gegaan.

Mannetje oranjetipje op uitgebloeide paardenbloem (foto: Kars Veling)Bij sommige soorten valt het heel erg op dat ze voor- of achteruitgaan; bij andere soorten gaat dit zo langzaam dat je het nauwelijks in de gaten hebt. Het oranjetipje is een voorbeeld van zo’n soort die heel langzaam jaar na jaar wat talrijker is geworden. De index uit het Landelijk Meetnet Vlinders laat het wel zien (zie onderstaande figuur), maar in het geweld van sterk toenemende soorten als het bont zandoogje of juist sterk dalende soorten als de argusvlinder valt hij een beetje weg. Als we de trend omrekenen naar de verandering in twintig jaar, de looptijd van het meetnet, dan blijkt het oranjetipje nu meer dan tweemaal zo talrijk te zijn dan rond 1990. Dat kunnen we ook zien aan de grafiek met het aantal vlinders per telling. Als voorbeeld wordt hier 1992 vergeleken met 2010. In 1992 werden gemiddeld in de top van de vliegtijd bijna anderhalf oranjetipje per telling gezien; in 2010 waren dat er wel drie.

Trend oranjetipje tussen 1990 en 2010 (bron: NEM, Landelijk Meetnet Vlinders)

Dit jaar gaat het helemaal goed: de afgelopen week zaten we al hoger dan we in 1992 in de toptijd. Het oranjetipje is er dan ook erg vroeg bij dit jaar. Het mooie, zonnige weer is hier ongetwijfeld debet aan. Als de trend zoals gebruikelijk doorzet zal de piek van het oranjetipje in 2011 zo rond 25 april vallen, duidelijk eerder dan vroeger, toen koninginnendag gezien werd als de topdag voor het oranjetipje. Gaat u zelf naar buiten, let dan op het oranjetipje: een voorjaarsbode met een koninklijk tintje. En geef uw waarnemingen door op landkaartje, telmee.nl of waarneming.nl.

Aantal oranjetipjes per telling (bron: NEM, Landelijk Meetnet Vlinders)

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur. Dankzij dit meetnet kunnen we de ontwikkelingen in de vlinderstand nauwgezet volgen. Alle hulp en medewerking is welkom. Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij De Vlinderstichting.

Tekst: Chris van Swaay & Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto: Kars Veling, De Vlinderstichting
Figuren: NEM, Landelijk Meetnet Vlinders