Tientallen grote vossen

De Vlinderstichting
26-APR-2011 - De grote vos is als standvlinder verdwenen uit Nederland, maar de afgelopen maand is er bijna om de dag wel een waarneming van deze grote opvallende vlinder binnengekomen, vaak met foto.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op [publicatiedatum]

De grote vos is als standvlinder verdwenen uit Nederland, maar de afgelopen maand is er bijna om de dag wel een waarneming van deze grote opvallende vlinder binnengekomen, vaak met foto.

Grote vos op berk (foto: Paul Cools)Dat er foto’s zijn gemaakt is wel zo prettig want er zijn ook meldingen van grote vos die betrekking blijken te hebben op de algemene kleine vos (voor het verschil zie dit eerder uitgebrachte natuurbericht). Mensen die niet weten hoe zeldzaam de grote vos is hebben soms de neiging om een fors uitgevallen kleine vos dan maar tot grote vos te bombarderen. De grote vos heeft als vlinder overwinterd en is er dus in het voorjaar vroeg bij. Vroeger was de grote vos verspreid over het land aanwezig. Het is nooit een zeer talrijke vlinder geweest, maar wel een met een flinke verspreiding. De afgelopen jaren zijn er nog wel regelmatig zwervers gesignaleerd en heel zelden ook rupsen. Er zijn geen plaatsen in Nederland waar de soort jaar in jaar uit wordt gezien en waar zich een populatie zou kunnen bevinden. Toch zijn er dit voorjaar veel meldingen van de grote vos uit het zuiden van Limburg. Wellicht dat er daar zoveel vliegen dat mannetje en vrouwtje elkaar tegenkomen en er succesvol voortgeplant kan worden. De rupsen leven op diverse bomen maar vooral op iep. Ook zoete kers en andere vruchtbomen zijn mogelijk in trek. Wie weet gaat de soort zich weer echt vestigen in ons land.

Tekst: Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto: Paul Cools, Vlindernet