Grote vos lijkt terug te komen als Nederlandse standvlinder

De Vlinderstichting
25-APR-2013 - De grote vos is als standvlinder verdwenen uit Nederland, maar de afgelopen maand zijn er zeer regelmatig waarnemingen van deze grote opvallende vlinder binnengekomen, vaak met foto. Ook in 2011 en 2012 waren er al veel meldingen

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

De grote vos is als standvlinder verdwenen uit Nederland, maar de afgelopen maand zijn er zeer regelmatig waarnemingen van deze grote opvallende vlinder binnengekomen, vaak met foto. Ook in 2011 en 2012 waren er al veel meldingen.

Er zijn dit jaar alweer op tientallen plekken grote vossen gezien (foto: Kars Veling)De grote vos overwintert, net als zijn algemene broertje de kleine vos, als vlinder. In de winter zitten ze weggekropen in holle bomen, schuurtjes, bunkers of zolders. In januari werd bijvoorbeeld een overwinterend exemplaar aangetroffen bij Haarlem. Op de eerste voorjaarsdagen komen de vossen tevoorschijn en gaan op zoek naar een partner.

Vroeger was de grote vos ook verspreid over het land aanwezig, maar het is nooit een zeer talrijke vlinder geweest. De afgelopen jaren zijn er regelmatig zwervers gesignaleerd en heel zelden ook rupsen. In 2011 en 2012 waren er al veel meldingen uit het vroege voorjaar en ook dit jaar is dat weer het geval. Er zijn een paar plaatsen in Nederland waar de soort jaar in jaar uit wordt gezien en waar zich een populatie zou kunnen bevinden. Zo wordt de soort in Zeeland aan de kust al jaren achter elkaar gemeld: er moet daar wel sprake zijn van voortplanting. De Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland heeft in haar actieplant ‘Op de bres voor de Zeeuwse zes’ aandacht gevraagd voor deze soort in de provincie Zeeland. De komende jaren zal de werkgroep de status van de soort verder onderzoeken, en bekijken hoe de soort hier echt vaste voet kan krijgen.

Het makkelijkste verschil tussen kleine en grote vos (foto’s: Kars Veling)

Waarnemingen van de grote vos in 2013 (tot 24 april)(Bron: NDFF)Wie weet gaat de soort zich weer echt vestigen in ons land. Het is prettig dat veel mensen die een waarneming doorgeven ook een foto meesturen, want er zijn ook meldingen van grote vos die betrekking blijken te hebben op de algemene kleine vos. Mensen die niet weten hoe zeldzaam de grote vos is, hebben soms de neiging om een fors uitgevallen kleine vos tot grote vos te bombarderen. Het verschil is echter duidelijk als je weet waarop je moet letten. De grote vos is, naast groter, ook wat lichter oranje dan de kleine. Bovendien is de stippentekening kenmerkend, zoals op bijgaande foto’s te zien is. Zeker als het warme voorjaarsweer doorzet, kunnen de komende weken nog grote vossen worden gezien. Probeer een foto te maken, zodat bewijsmateriaal aanwezig is. Beeldvullend is echt niet nodig, maar de vlinder moet er wel herkenbaar op staan. Geef uw waarneming door via Telmee of Waarneming.nl, zodat we een goed beeld kunnen krijgen van het voorkomen van de soort.

Tekst en foto's: Kars Veling, De Vlinderstichting