Grote Vos in Gelderse Poort

Grote vos ontdekt Gelderse Poort

ARK Rewilding Nederland
8-APR-2012 - De afgelopen weken werden in de Gelderse Poort meerdere grote vossen waargenomen. De grote vos is een zeldzaam geworden dagvlinder die in de afgelopen decennia niet of nauwelijks in de Gelderse Poort werd gezien. Mogelijk dat de grote vos de Gelderse Poort nu (her)ontdekt als geschikt leefgebied.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

De afgelopen weken werden in de Gelderse Poort meerdere grote vossen waargenomen. De grote vos is een zeldzaam geworden dagvlinder die in de afgelopen decennia niet of nauwelijks in de Gelderse Poort werd gezien. Mogelijk dat de grote vos de Gelderse Poort nu (her)ontdekt als geschikt leefgebied.

Op 22 maart werd dit jaar een eerste grote vos gemeld in de Groenlanden bij Nijmegen. Waarschijnlijk bleef deze tot minimaal 28 maart aanwezig. Op 23 maart werd er een gezien bij Ubbergen, op 24 maart aan de voet van de Duivelsberg bij Beek en op 27 maart op de overgang van de Nijmeegse stuwwal naar de Ooijpolder. Ook elders in de omgeving van Nijmegen werden verschillende grote vossen gezien. De grote vos wordt nog steeds aangemerkt als zeer zeldzame vlinder die met uitsterven bedreigd wordt, hopelijk zien we nu het begin van een ommekeer. De Gelderse Poort lijkt er wel klaar voor. Grote vossen houden van halfopen vochtige bossen met iep, zoete kers en wilg voor hun rupsen. Behalve die iepen is de rest van de formule veel aanwezig dus weinig lijkt hun rentree te kunnen stoppen.

Kleine vos (links) en grote vos (foto: Kars Veling)

De grote vos lijkt op de kleine vos, maar aan de hand van het aantal stippen op de voorvleugel is het verschil goed te zien.

Tekst: Twan Teunissen, ARK
Foto: Kars Veling, De Vlinderstichting