Grauwe gors

Grauwe gors gehoord in Gelderse Poort

ARK Rewilding Nederland
20-MEI-2012 - De grauwe gors is bijna uitgestorven in Nederland. Tot vreugde van talloze vogelaars werden dit jaar al in drie natuurontwikkelingsgebieden grauwe gorzen gehoord. Hopelijk keert het tij en zijn deze drie zingende grauwe gorzen daar de voorbode van.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

De grauwe gors is bijna uitgestorven in Nederland. Tot vreugde van talloze liefhebbers werden dit jaar al in drie natuurontwikkelingsgebieden grauwe gorzen gehoord. Hopelijk keert het tij en zijn deze drie zingende grauwe gorzen daar de voorbode van.

Grauwe gors (foto: Hugo Willocx)Rond 1975 broedden nog jaarlijks zo’n 1.200 paar grauwe gorzen in Nederland, in 1990 zo’n 100 en in 2007 nog geen tien. 2008 was het jaar dat er geen enkele grauwe gors meer broedde. Wel doken er op enkele plaatsen opnieuw grauwe gorzen op, vooral in speciaal aangelegde vogelvriendelijke akkers en akkerranden in Groningen en Limburg.

Tot voorkort was het rivierengebied een bolwerk voor grauwe gorzen, zowel langs de Maas als langs de Rijntakken. Maar hier verdween de soort voornamelijk door intensivering van de landbouw. De start van natuurontwikkeling begin jaren ’90 leek de soort niet te helpen.

Nevengeul Klompenwaard (foto: Leo Linnartz, ARK)Tot dit jaar in de Gelderse Poort drie zingende mannetjes te horen waren in de Loowaard, Klompenwaard en langs de Nevengeul van Malburgen. Drie vrij open terreinen waar volop ruigtekruiden groeien en daarmee geschikt voor grauwe gorzen. Of deze mannetjes dat ook vinden en gaan broeden weten we nog niet. Maar het geeft een beetje hoop voor dit saaie bruine vogeltje met het geluid van een rammelende sleutelbos.

Meld je eigen waargenomen grauwe gors via waarneming.nl.

Tekst: Marjolein Sterk, ARK
Foto's: Hugo Willocx; Leo Linnartz, ARK