Grote Vos

Zeldzame vlinder duikt op in Kempen~Broek: de grote vos

ARK Rewilding Nederland
24-MRT-2013 - In de eerste week van maart werd in het Kempen~Broek een grote vos gezien. De grote vos is een zeldzame vlinder in Nederland. Met deze ontdekking blijkt opnieuw dat het Kempen~Broek een bijzonder gebied is. Vorig jaar werd in het Kempen~Broek al een populatie van de zeer zeldzame lichtgroene sabelsprinkhanen ontdekt.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

In de eerste week van maart werd in het Kempen~Broek een grote vos gezien. De grote vos is een zeldzame vlinder in Nederland. Met deze ontdekking blijkt opnieuw dat het Kempen~Broek een bijzonder gebied is. Vorig jaar werd in het Kempen~Broek al een populatie van de zeer zeldzame lichtgroene sabelsprinkhanen ontdekt.

Maart 2013 begon, in tegenstelling tot de rest van de maand, met mooi warm weer. Direct vlogen de eerste vlinders rond, waaronder de zeldzaam geworden grote vos. De grote vos is een vlinder van half open, vochtige bossen met iepen, kersen en wilgen waar de rupsen van eten.

Grote vos (foto: Leo Linnartz)

Rondom het Vosseven zijn in het verleden grove dennen aangeplant en is het halfopen landschap verdwenen. Om naast grove dennen ook loofbomen de ruimte te geven zijn rondom het Vosseven dennenbossen weer open gekapt en lopen er tegenwoordig het hele jaar grazende runderen. Meer licht in de bossen geeft struiken als hazelaar en lijsterbes en bomen zoals iepen, kersen en wilgen nieuwe kansen. Mogelijk wordt het Kempen~Broek een plek waar deze zeldzame vlinder terugkeert. Maar eerst eens kijken of ze de vorst overleefd hebben.

In het Kempen~Broek worden door medewerkers van ARK, RKLM en Natuurmonumenten waarnemingen van flora en fauna in kaart gebracht. Meehelpen kan. Het Fauna- Floraplatform Kempen~Broek zoekt vrijwilligers!

Tekst: Denis Frissen en Twan Teunissen, ARK
Foto: Leo Linnartz, ARK