Weer een goed jaar voor de veldparelmoervlinder

De Vlinderstichting
27-MEI-2011 - Ook 2011 is weer een goed jaar voor de zeldzame veldparelmoervlinder, die enige jaren geleden uit ons land was verdwenen. Vanaf de Bemelerberg is de soort zich verder aan het verspreiden in Zuid-Limburg.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op [publicatiedatum]

Ook 2011 is weer een goed jaar voor de zeldzame veldparelmoervlinder, die enige jaren geleden uit ons land was verdwenen. Vanaf de Bemelerberg is de soort zich verder aan het verspreiden in Zuid-Limburg.

Veldparelmoervlinder (foto: Kars Veling)Vorig jaar vlogen er op de Bemelerberg in Zuid-Limburg vele honderden veldparelmoervlinders. Ook op de Pietersberg werden toen exemplaren gezien. De afgelopen weken blijkt dat de soort zich goed heeft gevestigd. Hoewel de aantallen wat lager zijn dan in 2010 is de soort wel op veel meer plaatsen aanwezig. Ook buiten de Bemelerberg wordt de soort veelvuldig gezien en hij plant zich ook voort, want er zijn dit jaar al rupsennesten gevonden buiten het reservaat van het Limburgs Landschap. Ook zijn er al op minimaal drie plaatsen in de omgeving (op afstanden van een tot ruim vier kilometer) meerdere vlinders bijeen gemeld. Ook dit is een aanwijzing dat er zich een populatie gevestigd heeft. Volgend jaar zal moeten blijken of dat ook duurzame populaties gaat opleveren. Alles wijst erop dat er een nieuw netwerk wordt opgebouwd, wat essentieel is voor het voortbestaan van de soort op wat langere termijn.

Ook uit Noord-Brabant is er nu een melding van een zwervende veldparelmoervlinder gekomen. Deze is waarschijnlijk afkomstig uit naburig België, waar de lokale populatie met hulp van actieve vrijwilligers het steeds beter doet. Het zou prachtig zijn als het ook daar tot vestiging leidt, al is het aanbod aan geschikt leefgebied er (nog) lang niet zo goed als in Zuid-Limburg. De veldparelmoervlinder is een speerpuntsoort in de campagne Tienvoor12 van De Vlinderstichting. Doel is om de 12 meest bedreigde soorten in ons land binnen tien jaar weer duurzame populaties te laten krijgen.

Meer weten over deze en andere fascinerende insecten? Bezoek het publieksfestival van de INSECTENexperience op zaterdag 28 mei van 10:00 tot 17:00 uur op de Campus van Wageningen University.

Tekst: Michiel Wallis de Vries & Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto: Kars Veling, De Vlinderstichting