Scholekster. Foto: Andreas Trepte, www.photo-natur.de

Ingrijpende maatregelen nodig om scholekster te redden

28-JUN-2011 - Nieuw onderzoek van SOVON Vogelonderzoek in opdracht van Vogelbescherming Nederland laat zien dat als er nu niks gebeurt de scholekster binnen afzienbare tijd in Nederland praktisch is uitgestorven. Het is al langer bekend dat de scholekster in aantallen achteruit holt, maar de nieuwste cijfers zijn ook voor de kenners schokkend.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Nieuw onderzoek van SOVON Vogelonderzoek in opdracht van Vogelbescherming Nederland laat zien dat als er nu niks gebeurt de scholekster binnen afzienbare tijd in Nederland praktisch is uitgestorven. Het is al langer bekend dat de scholekster in aantallen achteruit holt, maar de nieuwste cijfers zijn ook voor de kenners schokkend.

Scholekster (foto: Andreas Trepte)De afgelopen drie jaar is er een groot onderzoek naar de scholekster uitgevoerd, waarbij voor het eerst gekeken is naar alle leefgebieden. Scholeksters broeden namelijk zowel op de weilanden, aan de kust, als in de stad. In de winter trekken alle scholeksters naar de Wadden of de Zeeuwse Delta. Op al deze plekken heeft de scholekster het moeilijk.

Uit het onderzoek blijkt nu dat er veel te weinig jongen groot worden en dat ook in de winter veel scholeksters het erg moeilijk hebben wegens voedselgebrek. Omdat scholeksters wel veertig jaar oud kunnen worden, valt de dreiging van het uitsterven niet direct op. Er zijn nog veel scholeksters in ons land, maar deze populatie is behoorlijk vergrijsd. Er moet nu wat gebeuren om deze dramatische ontwikkeling te stoppen.

Vogelbescherming gaat er bij de politiek op aandringen om maatregelen te nemen om de scholekster te hulp te schieten. Dat kan door bijvoorbeeld belangrijke weidevogelgebieden een aparte beschermingsstatus te geven, waardoor boeren zich met behulp van subsidies kunnen inzetten voor de biodiversiteit in de weilanden. In de wintergebieden wordt nu al geëxperimenteerd met het aanleggen van mosselbanken en gewerkt aan het terugdringen van de effecten van visserij op de voedselvoorraad van scholeksters.

Tekst: persbericht van SOVON Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland
Foto: Andreas Trepte, www.photo-natur.de