Klavervreter

Een goed klavervreterjaar

FLORON
18-JUL-2011 - Bremrapen zijn boeiende planten. Hun parasitaire levenswijze maakt dat je ze altijd aantreft in gezelschap van een andere specifieke plantensoort. Een soort, waaraan ze een belangrijk deel van hun noodzakelijke voedingsstoffen onttrekken. Nergens komt dat duidelijker terug dan in de naam van één van de zeldzamere bremrapen in ons land: Klavervreter! Hij lijkt het dit jaar opvallend goed te doen.

Bericht uitgegeven door FLORON op [publicatiedatum]

Bremrapen zijn boeiende planten. Hun parasitaire levenswijze maakt dat je ze altijd aantreft in gezelschap van een andere specifieke plantensoort. Een soort, waaraan ze een belangrijk deel van hun noodzakelijke voedingsstoffen onttrekken. Nergens komt dat duidelijker terug dan in de naam van één van de zeldzamere bremrapen in ons land: Klavervreter! Hij lijkt het dit jaar opvallend goed te doen.

Berm met Klavervreter (foto: Mariska van Dam)In het westelijke deel van Zuid-Beveland (Zeeland) worden elk jaar weer klavervreters (Orobanche minor) waargenomen. Klavervreter bevat zelf geen bladgroen en gebruikt meestal de Rode klaver als waardplant, om zo water en de benodigde minerale en organische voedingsstoffen binnen te krijgen. Als de waardplant gaat bloeien, gaat Klavervreter ook bloeien. De plant koppelt zich daarna weer los van zijn gastheer. Klavervreter is eerst bruinrood tot blauwpaars, maar na de bloei en vruchtzetting verdort de plant en wordt bruin. De plant valt dan door de bruine kleur goed op tussen de overige vegetatie.

Klavervreter (foto: Mariska van Dam)Het gaat bij deze zeldzame soort nooit om grote aantallen bij elkaar, maar zo her en der verspreid staande kleine groepjes. Dit jaar is het echter opvallend dat er op de bekende vindplaatsen grotere aantallen groeien. Ook valt op dat er regelmatig op andere (nieuwe) locaties in bermen en overhoekjes exemplaren hoog en bruin gekleurd tussen de vegetatie uitsteken. Dat valt helaas niet iedereen op, want ondertussen is een gedeelte van de populatie al weer ten prooi gevallen aan het maairegime van het waterschap …

Klavervreter voelt zich thuis op zonnige, matig droge, kleiige bermen met een ruige begroeiing. De afgelopen dagen voldeden daar qua weerbeeld niet aan, maar voorgaande maanden waren bovengemiddeld droog en warm. Het lijkt er dus op dat deze soort geprofiteerd heeft van het droge voorjaar. De recente klimaatontwikkelingen lijken deze bedreigde soort dus in de kaart te spelen.

Tekst: Mariska van Dam en Wout van der Slikke, FLORON
Foto's: Mariska van Dam