Schapen langs de Neermeerskaai te Gent

Schapen 'maaien' opnieuw Gentse bermen

Natuurpunt
15-JUL-2011 - De Stad Gent beheert 27 km taluds en bermen langs waterlopen. Een deel daarvan wordt nu opnieuw begraasd door schapen. Begrazing biedt niet alleen een oplossing voor enkele technische problemen, maar zorgt ook voor een hogere biodiversiteit in de stad. En tot slot kunnen de stadsschapen ook op heel wat interesse van de voorbijgangers rekenen.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Studie op [publicatiedatum]

De Stad Gent beheert 27 km taluds en bermen langs waterlopen. Een deel daarvan wordt nu opnieuw begraasd door schapen. Begrazing biedt niet alleen een oplossing voor enkele technische problemen, maar zorgt ook voor een hogere biodiversiteit in de stad. En tot slot kunnen de stadsschapen ook op heel wat interesse van de voorbijgangers rekenen.

Het proefproject ‘Gent: lekker te grazen’ wordt de komende drie jaar verlengd. De Gentse Groendienst vervolgt hiervoor zijn samenwerking met de vzw Pro Natura en enkele stadsherders. In totaal zullen zo'n honderdtwintig schapen drie weken in het voorjaar en drie weken in de herfst grazen. Dit jaar zijn er drie nieuwe kuddes. In 2010 graasden de schapen al aan de Leie nabij de Blaarmeersen en aan de Coupure, nieuw dit jaar is dat ook de Elyzeese Velden, de Snepkaai, de geluidsdam van de Bourgoyen-Ossemeersen, de Bargiekaai én enkele weilanden kortgegraasd worden door de schapen. In totaal gaat het over zowat zes hectare.

Schapen langs de Neermeerskaai te Gent Foto: Philip Gerards

Begrazing met schapen biedt een oplossing voor enkele problemen waarmee machinaal maaibeheer kampt. Taluds langs waterlopen zijn immers vaak moeilijk te bereiken voor maai- en opzuigmachines. Hierdoor blijft het maaisel liggen of worden hagen en bomen langs de kant van de taluds beschadigd. Bij machinaal maaien wordt het zwerfvuil versnipperd en verspreid, en dat levert een erg vuil beeld op. Bij begrazing met schapen blijft er geen maaisel achter en treedt er geen beschadiging op aan hagen en bomen. De herder zorgt er verder voor dat het zwerfvuil opgeruimd wordt. Bovendien blijkt begrazing met schapen goedkoper te zijn dan machinaal maaien. Gent houdt dus letterlijk en figuurlijk zijn schaapjes op het droge.

Begrazing met schapen is niet alleen beter voor de economie, maar ook beter voor de natuur. Maaimachines vermalen ongewervelden, kleine zoogdieren en amfibieën die zich schuilhouden in de vegetatie. Bij begrazing met schapen hebben kleine diertjes voldoende tijd om te ontsnappen. De schapen grazen onregelmatig en brengen op deze manier meer structuur in de vegetatie. En dit komt ook de plantenrijkdom ten goede.

Het experiment van vorig jaar heeft overigens geleerd dat de Gentenaars de schapen met open armen ontvangen. De stadsdiensten roepen wel op om de dieren zeker niet bij te voederen. Dat verteren ze slecht en bovendien hebben ze voldoende voedsel met de grassen en kruiden die ze vinden.

Tot slot kreeg het project ook nog een educatief luik. Zo'n vijfhonderd leerlingen volgden dit jaar een opleiding als 'Herder voor één dag'. Ze konden met de kudde mee en leerden zo alles over waarom de schapen er grazen, welke vegetatie er groeit en wat je allemaal met schapenwol kan doen.

Een voorbeeldje voor andere Vlaamse steden?

Tekst: Jens D'Haeseleer (Natuurpunt Studie)

Foto: Philip Gerards