Gezenderde das uit het onderzoek van Alterra, foto alleen dit bericht

Hoe vergaat het de verhuisde dassen?

23-SEP-2011 - Begin dit jaar heeft Alterra Wageningen UR vier dassen verhuisd van Landgoed Kernhem in Ede naar Landgoed Slangenburg van Staatsbosbeheer. Dit was nodig omdat de gemeente Ede in Kernhem een woonwijk ging bouwen. Na uitvoerig onderzoek werd op landgoed Slangenburg in de Achterhoek een locatie gevonden die zeer geschikt was voor dassen, maar waar nog geen dassen zaten. De dassen werden voorzien van een zender en in het geheim op 7 januari 2011 verhuisd. Na een gewenningsperiode van drie maanden in een uitwenren zijn de dassen op woensdag 30 maart 2011 vrijgelaten.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Begin dit jaar heeft Alterra Wageningen UR vier dassen verhuisd van Landgoed Kernhem in Ede naar Landgoed Slangenburg van Staatsbosbeheer. Dit was nodig omdat de gemeente Ede in Kernhem een woonwijk ging bouwen. Na uitvoerig onderzoek werd op landgoed Slangenburg in de Achterhoek een locatie gevonden die zeer geschikt was voor dassen, maar waar nog geen dassen zaten. De dassen werden voorzien van een zender en in het geheim op 7 januari 2011 verhuisd. Na een gewenningsperiode van drie maanden in een uitwenren zijn de dassen op woensdag 30 maart 2011 vrijgelaten.

Gezenderde das uit het onderzoek van Alterra (foto: Fabrice Ottburg)Direct hierna is de monitoring opgestart waarbij de gezenderde dassen worden gevolgd. Eind april zijn twee dieren dood terug gevonden. Het betrof een mannetje en vrouwtje. Na sectie door Alterra en Centraal Veterinair Instituut uit Lelystad (beide onderdeel van Wageningen UR) is geconcludeerd dat er sterke aanwijzingen zijn voor vergiftiging van beide dassen.

In één van de twee dassen zijn sporen van een gifstof gevonden die lijkt op alfachloralose. De concentratie in de maag was te laag om hiervoor definitief uitsluitsel te krijgen. Alfachloralose is een verboden landbouwgif dat vooral vroeger werd gebruikt om predatoren als kraai, bunzing, vos en das te bestrijden.

In mei werd het contact met de zender van het laatste vrouwtje verloren, ondanks zoekpogingen onder andere met een vliegtuig. Mogelijk is dit dier vertrokken of nog steeds aanwezig bij het laatst overgebleven mannetje. Na het plaatsen van verschillende camera’s in het veld werd geconstateerd dat naast het mannetje nog een andere das op dezelfde burcht aanwezig is. Of dit het eerdere gezenderde vrouwtje betreft, waarvan de zender vermoedelijk is uitgevallen, is vooralsnog onduidelijk.

De huidige stand van zaken is dat het laatste mannetje nog steeds op Landgoed Slangenburg verblijft en vergezeld is door een wijfje. Naast de hoofdburcht waarin beide dassen regelmatig verblijven zijn diverse bijburchten vastgesteld. Het lijkt erop dat beide dieren zich een half jaar na de uitzetting definitief hebben gevestigd op Landgoed Slangenburg. Uit de monitoring blijkt dat het gezenderde mannetje een gebied van ruim tien vierkante kilometer bestrijkt.

De monitoring zal dit najaar ten einde lopen en naar verwachting zullen de resultaten begin volgend jaar worden gepubliceerd.

Tekst en foto: Fabrice Ottburg, Alterra Wageningen UR