aaskever Nicrophorus interruptus thumbnail

Nieuws over stinkende kevers

EIS Kenniscentrum Insecten
29-SEP-2011 - De nieuwe aaskeverwerkgroep van EIS-Nederland, die sinds 2010 bestaat, heeft dit seizoen al een aantal leuke waarnemingen gedaan. Vorige maand bijvoorbeeld, werd in Zuid-Limburg de zeer zeldzame Nicrophorus interruptus aangetroffen, een aaskever die al meer dan vijftig jaar niet meer in Nederland was gezien. In de Oostvaardersplassen werden soorten ontdekt die nog nooit eerder uit Flevoland waren gemeld, en in een stinkend bierblikje de Weerribben zaten 100 dode en levende exemplaren van al Nederlands's algemene aaskeversoorten.

Bericht uitgegeven door EIS-Nederland op [publicatiedatum]

De nieuwe aaskeverwerkgroep van EIS-Nederland, die sinds 2010 bestaat, heeft dit seizoen al een aantal leuke waarnemingen gedaan. Vorige maand bijvoorbeeld, werd in Zuid-Limburg de zeer zeldzame Nicrophorus interruptus aangetroffen, een aaskever die al meer dan vijftig jaar niet meer in Nederland was gezien. In de Oostvaardersplassen werden soorten ontdekt die nog nooit eerder uit Flevoland waren gemeld, en in een stinkend bierblikje de Weerribben zaten 100 dode en levende exemplaren van al Nederlands's algemene aaskeversoorten.

Aaskever Nicrophorus interruptus (foto: Theodoor Heijerman)European Invertebrate Survey (EIS) – Nederland kent sinds 2010 een aaskeverwerkgroep. Deze heeft als doel kennis over de Nederlandse aaskeverfauna te vergroten en deze verder uit te dragen. De werkgroep verzamelt daartoe onder andere waarnemingen van aaskevers (Silphidae).

Het EIS-aaskeverproject heeft het afgelopen seizoen geleid tot diverse leuke waarnemingen. In Zuid-Limburg werd vorige maand de zeer zeldzame Nicrophorus interruptus gevonden. Theodoor Heijerman trof het exemplaar aan in een bodemval tijdens een loopkeverinventarisatie. Waarschijnlijk is het dier afgekomen op de lucht van een in ontbinding verkerende spitsmuis die in de betreffende potval was terecht gekomen. Nicrophorus interruptus is een doodgraver die slechts bekend is van enkele tientallen Nederlandse exemplaren. De meesten zijn afkomstig uit de zuidelijke provincies en hij is niet noordelijker gezien dan even voorbij de grote rivieren. De soort was al meer dan vijftig jaar niet meer waargenomen in Nederland.

Diverse aaskeverexcursies resulteerden verder in andere bijzondere waarnemingen. Zo werden tijdens het volgen van de entomofauna van de kadavers in de Oostvaardersplassen tientallen keversoorten gevonden die nog niet eerder uit Flevoland werden gemeld. Daaronder ook de koemestpillendraaier (Onthophagus vacca) een mestkever die elders in Nederland alleen algemeen is in de Biesbosch. Ondanks de Nederlandse naam werd de soort in de Oostvaardersplassen in paardenmest aangetroffen.

Misschien wel de meest bizarre aaskevervondst werd gedaan tijdens de zeer succesvol verlopen 1000-soortendag, eind augustus in de Weerribben. In een achteloos weggeworpen bierblikje dat een zeer indringende lucht verspreidde werden 99 dode en 1 levende aaskever aangetroffen. De eerste bezoeker was waarschijnlijk op de (rottings)lucht van het bier afgekomen, erin verdronken, gaan rotten waarna als een domino-effect alle overige kevers in het blikje terecht zijn gekomen. In totaal werden 67 Nicrophorus vespilloides, 16 Nicrophorus vespillo, 2 Nicrophorus humator, 6 Thanatophilus sinuatus, 4 Thanatophilus rugosus, 4 Oiceoptoma thoracicum en 1 Silpha tristis uit het blikje gehaald. Daarmee waren alle in Nederland algemene soorten vertegenwoordigd.

Heb je zelf een aaskever gezien geef die dan door via telmee of waarneming.nl, met toevoeging van een bewijsfoto. Waarneming met foto’s kunnen ook rechtsreeks gemaild worden naar Ed Colijn van EIS-Nederland .

Tekst: Ed Colijn en Theodoor Heijerman, EIS-Nederland
Foto: Theodoor Heijerman, EIS-Nederland