kleine rupsendoder klein

Rupsendoder in actie

De Vlinderstichting
3-OKT-2011 - Vlinders, en vooral de rupsen ervan, spelen een belangrijke rol als schakel in de voedselketen. Zo eten vogels heel veel rupsen, maar ook andere dieren zijn ervan afhankelijk, zoals bijvoorbeeld de rupsendoder. Zo'n solitaire wesp werd vorige week aangetroffen op het Floriade terrein in Venlo.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op [publicatiedatum]

Vlinders, en vooral de rupsen ervan, spelen een belangrijke rol als schakel in de voedselketen. Zo eten vogels heel veel rupsen, maar ook andere dieren zijn ervan afhankelijk, zoals bijvoorbeeld de rupsendoder. Zo'n solitaire wesp werd vorige week aangetroffen op het Floriade terrein in Venlo.

De inzending van Wilde Weelde voor de Floriade 2012 (foto: Gretha Bolt)Bij plantwerkzaamheden voor de inzending van de Wilde Weelde op het Floriade terrein in Venlo, werd vorige week in de aangelegde stenen wand gevuld met lemige zandgrond, een rups aangetroffen. Deze werd door een kleine rupsendoder, een solitaire wesp, vervoerd naar zijn broedholletje. De kleine rupsendoder had zichtbaar moeite een rups van dit formaat te vervoeren. Hij verdooft de rups om hem dan naar het broedholletje, een gangetje van vijf centimeter, te vervoeren. De rups dient als voedsel voor één larve van de wesp. De voorraad voedsel wordt meerdere malen aangevuld door de kleine rupsendoder totdat de larve verpopt. Het volgende jaar sluipt de nieuwe rupsendoder uit het broedholletje. De samenhang tussen insecten onderling liet zich mooi fotograferen op deze locatie. Vlinders zijn dus duidelijk niet alleen van belang voor de bestuiving van planten, maar ergens in hun levenscyclus ook heel belangrijk als voedsel voor andere dieren. Kijk voor meer informatie op de speciale site van de Wilde Weelde.

De kleine rupsendoder met zijn prooi (foto: Gretha Bolt)
Tekst: Wankja Ferguson, ecologisch hovenier, Wilde Weelde
Foto’s: Gretha Bolt, ecologisch hovenier, Wilde Weelde