Bloei hazelaar, 20 december 2008 in de houtwal bij Alterra, eerste waarneming van 2009

Hooikoorts van elzen en hazelaar

De Natuurkalender
29-DEC-2011 - Het aanhoudende zeer zachte weer in december heeft er voor gezorgd dat de eerste elzen en hazelaars in heel het land in bloei zijn gekomen. Hooikoortspatiënten die gevoelig zijn voor boompollen kunnen nu hooikoortsklachten verwachten. Met de aanhoudend hoge temperaturen in de komende tien dagen kan de pollenconcentratie verder oplopen. Allergieradar.nl biedt hooikoortspatiënten de mogelijkheid om meer grip te krijgen op het klachtenverloop.

Bericht uitgegeven door Allergieradar.nl [land] op [publicatiedatum]

Het aanhoudende zeer zachte weer in december heeft er voor gezorgd dat de eerste elzen en hazelaars in heel het land in bloei zijn gekomen. Hooikoortspatiënten die gevoelig zijn voor boompollen kunnen nu hooikoortsklachten verwachten. Met de aanhoudend hoge temperaturen in de komende tien dagen kan de pollenconcentratie verder oplopen. Allergieradar.nl biedt hooikoortspatiënten de mogelijkheid om meer grip te krijgen op het klachtenverloop.

Zwarte els (foto: Paul Busselen)In het Natuurbericht ‘Kans op elzenpollen in december’ dat we op 20 december publiceerden gaven we al aan dat de voorspelde hoge temperaturen tot bloei van de eerste elzen zou kunnen leiden. De temperaturen bleven inderdaad zeer hoog waardoor de afgelopen dagen door heel Nederland de eerste elzen in bloei kwamen. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)registreerde op tweede kerstdag een pollenconcentratie van 40 elzenpollen per kubieke meter lucht. Het gaat hierbij om zogenaamde uitheemse elzen, elzen die niet van oorsprong in Nederland voorkomen. Als de omstandigheden gunstig blijven kan de elzenpollenconcentratie oplopen tot maxima van 200 pollen per kubieke meter lucht. De inheemse elzen komen waarschijnlijk pas in de loop van januari in bloei, mits de temperaturen hoog blijven.

Vroege bloei hazelaar (foto: Arnold van Vliet)Hazelaar ook in bloei
Naast de elzen zijn de afgelopen dagen ook de eerste hazelaarstruiken al in bloei gekomen. Dat blijkt ondermeer uit waarnemingen die via www.natuurkalender.nl zijn binnen gekomen. De hazelaar produceert net als de els pollen die matig allergeen zijn. De pollenconcentratie van hazelaar ligt altijd veel lager dan die van de els. Tot nu toe zijn er dan ook nog geen hazelaarpollen door het LUMC in de pollenval aangetroffen. Dat wil niet zeggen dat men nu nog geen last kan hebben van het pollen van de hazelaar. Lokaal, in de buurt van een hazelaar, kunnen wel degelijk klachten ontstaan. Bij de aanhoudend hoge temperaturen zullen geleidelijk aan meer hazelaars in bloei gaan komen. Vijftig jaar geleden stond rond 15 februari de helft van de hazelaars in bloei. In de zeer warme winter van 2006/2007 was dat echter al op 8 januari. Zo vroeg gaat het dit jaar niet worden, maar als de vorst uitblijft verwachten we dat rond half januari de helft van de hazelaars al in bloei staat.

Allergieradar.nl
Foto: AllergieradarDe afgelopen dagen werden vooral in het westen en zuidoosten van het land hooikoortsklachten gemeld. Om de hooikoortsverwachting te verbeteren vragen onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum en Wageningen University aan hooikoortspatiënten om hun dagelijkse klachtenniveau door te geven op Allergieradar.nl. Naast dat met de meldingen een landelijk beeld ontstaat van het verloop van het hooikoortsseizoen biedt Allergieradar.nl de mogelijkheid om de eigen klachten te koppelen aan de dagelijkse pollentellingen. Hiermee krijgt men meer inzicht in welke hoeveelheid pollen welke klachten veroorzaken en kan men beter bepalen hoe de klachten te voorkomen of verminderen zijn.

Tekst: Arnold van Vliet, De Natuurkalender, Wageningen University
Foto's: Paul Busselen; Arnold van Vliet