Slechtvalk

Stijgende lijn voor kwetsbare slechtvalk

Vogelbescherming Nederland
13-APR-2012 - Het gaat goed met de slechtvalk in Nederland. De soort neemt de laatste jaren in rap tempo toe. In 2008 was er een geschatte broedpopulatie van zo’n 50 paar. Twee jaar later was dat aantal al bijna verdubbeld naar ongeveer 95. In 2011 stond de teller op zo’n 117. Dit jaar zijn de exacte aantallen nog niet bekend, maar sinds kort heeft ook de stad Utrecht voor het eerst een broedend paartje, en wel op het dak van het nieuwe provinciegebouw.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland [land] op [publicatiedatum]

Het gaat goed met de slechtvalk in Nederland. De soort neemt de laatste jaren in rap tempo toe. In 2008 was er een geschatte broedpopulatie van zo’n 50 paar. Twee jaar later was dat aantal al bijna verdubbeld naar ongeveer 95. In 2011 stond de teller op zo’n 117. Dit jaar zijn de exacte aantallen nog niet bekend, maar sinds kort heeft ook de stad Utrecht voor het eerst een broedend paartje, en wel op het dak van het nieuwe provinciegebouw.

Slechtvalk (foto: Luc Hoogenstein)Het Utrechtse stel zorgt nu voor een hoop commotie. Ze hebben namelijk het dak uitgekozen van het nieuwe provinciegebouw. Dergelijke hoge gebouwen lijken op de natuurlijke broedplaats van een slechtvalk: rotsen en kliffen. Vanwege het broedende stel is de plaatsing van het nieuwe provincielogo uitgesteld. Immers, verstoring van slechtvalken, net als van alle andere vogels, is bij wet verboden. Gelukkig heeft het provinciebestuur al beloofd het broedpaar met rust te laten.

Regelmatig verstoring
Helaas komen er bij Vogelbescherming Nederland toch af en toe signalen binnen dat slechtvalken in hun natuurlijke gedrag zijn verstoord. In Amsterdam namen té nieuwsgierige mensen onlangs een kijkje bij een nest. De angst- en waarschuwingssignalen die een slechtvalk dan uitslaat, bezorgen je als vogelliefhebber de koude rillingen. Het vrouwtje is lang van het nest afgeweest, maar het lijkt weer goed te zijn gekomen.

Problemen bij webcamnest
Op www.beleefdelente.nl kunnen we zien hoe snel slechtvalken van de leg raken bij verstoring, zelfs door soortgenoten. Een derde slechtvalk die even langskwam, zorgde gelijk voor zoveel stress dat het vrouwtje naast haar eerste ei ging zitten in plaats van erbovenop. Het duurde vervolgens meer dan twee weken voordat het tweede ei werd gelegd, terwijl een periode van twee dagen gebruikelijk is. Nu liggen er gelukkig drie eieren in het webcamnest waar zowel door vader als moeder op gebroed wordt. Toch vrezen we dat het eerste ei als verloren moet worden beschouwd.

Doodsstrijd
Onlangs werd het webcamnest weer bezocht door een nieuwe slechtvalk. Dat werd niet geaccepteerd door het vrouwtje en de twee vogels raakten in gevecht. Het is broedseizoen dus de territoriumdrift is groot. De kemphanen stortten vervolgens in duizelingwekkende vaart vanaf grote hoogte op de grond. Daar werden ze, onbewust, door mensen verstoord, zodat het gevecht niet af kon worden gemaakt. Nu bestaat het risico dat ze weer gaan vechten, wat nog veel meer stress teweeg zal brengen met mogelijk consequenties voor het broedsel.

Met rust laten
Verstoring door soortgenoten zorgt dus al voor veel problemen bij de slechtvalk, laat staan verstoring door mensen. Vogelbescherming doet dan ook een dringend beroep op vogelaars en spotters om slechtvalken in alle gevallen met rust te laten. Het gaat weliswaar goed met de slechtvalk, maar met een broedpopulatie van ruim 100 paar is de soort nog steeds kwetsbaar.

Tekst: Christiaan Kooistra, Vogelbescherming Nederland
Foto: Luc Hoogenstein