Rijn3
bij persbericht Rijn in Beeld

Natuurontwikkeling in riviergebieden betaalt zich terug

18-APR-2012 - Het herstel van de flora en fauna in riviergebieden is sneller verlopen dan verwacht in de meest optimistische ontwikkelingsscenario’s van eind jaren ’80. Dat is de conclusie van Rijn in Beeld, het project dat twintig jaar natuurontwikkeling langs de Rijn heeft geanalyseerd. De ontwikkeling ging samen met meer ruimte voor water en heeft bovendien een nieuwe economie gecreëerd.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Het herstel van de flora en fauna in riviergebieden is sneller verlopen dan verwacht in de meest optimistische ontwikkelingsscenario’s van eind jaren ’80. Dat is de conclusie van Rijn in Beeld, het project dat twintig jaar natuurontwikkeling langs de Rijn heeft geanalyseerd. De ontwikkeling ging samen met meer ruimte voor water en heeft bovendien een nieuwe economie gecreëerd.

Natuur langs de rivier (foto: Rijn in Beeld)De omzetting van landbouwgrond in natuurgebied blijkt met afstand de belangrijkste oorzaak voor de toename van de biodiversiteit in het riviergebied. In de nieuwe natuurgebieden hebben spontane ontwikkelingen en processen van zandafzetting, overstroming en jaarrondbegrazing veel meer ruimte gekregen. Andere succesfactoren zijn de terugkeer van stromende nevengeulen en het blootleggen van oude zandlagen door het weggraven van klei bij hoogwater- en delfstofprojecten. Maar niet alle kenmerkende diersoorten van het rivierengebied zijn volledig hersteld. Dit heeft onder meer te maken met het nog ontbreken van ondiepe moerassen die de basis vormen van een rijke voedselketen.

Recreatie langs de rivier (foto: Rijn in Beeld)Uit het onderzoek blijkt dat natuur en maatregelen om hoogwater op te kunnen vangen de afgelopen jaren van elkaar hebben geprofiteerd. Door nieuwe nevengeulen aan te leggen is zowel meer ruimte voor water als natuur ontstaan. De natuurrijke uiterwaarden hebben bovendien gezorgd voor nieuwe vormen van recreatie en nieuwe kansen voor horeca en wonen. Voor de lokale bevolking zijn de toegankelijke uiterwaarden vaak een mooie manier om 'naast de deur' de natuur in te gaan of te genieten van een aantrekkelijk ligstrand. Rijn in Beeld pleit er dan ook voor om hoogwaterprojecten te blijven koppelen aan een goed natuur- en economieverhaal.

Bron: Rijn in Beeld