Gelobd stippelschildmos

Een nieuw korstmos voor België in natuurgebied Lovenhoek

23-MEI-2012 - De plantenwerkgroep Schijnvallei vond bij de start van het nieuwe plantenseizoen, op 13 april, een nieuw korstmos voor Vlaanderen in het Natuurpuntgebied “de Lovenhoek”: Gelobd stippelschildmos. De werkgroep kijkt naast planten ook naar zwammen, mossen en korstmossen en kamde de voorbije jaren het natuurgebied uit. De nieuwe ontdekking gebeurde op een recent aangekocht perceel dat nog niet werd bekeken: een vochtig oud wilgenbroek.

Bericht uitgegeven door Natuurbericht [land] op [publicatiedatum]

De plantenwerkgroep Schijnvallei vond bij de start van het nieuwe plantenseizoen, op 13 april, een nieuw korstmos voor Vlaanderen in het Natuurpuntgebied 'De Lovenhoek': Gelobd stippelschildmos. De werkgroep kijkt naast planten ook naar zwammen, mossen en korstmossen en kamde de voorbije jaren het natuurgebied uit. De nieuwe ontdekking gebeurde op een recent aangekocht perceel dat nog niet eerderwerd geïnventariseerd: een vochtig oud wilgenbroek.

Het is bekend dat oude wilgenbroeken interessant zijn voor mossen en korstmossen. Deze groeien veel trager dan planten en hebben een stabiele omgeving nodig. De takken van wilgen bieden heel wat mogelijkheden voor soorten die op schors groeien. Het op naam brengen van deze zaken is niet altijd evident. Gelukkig waren de specialisten Karl Hellemans en Henri Stappaers mee. Op een bepaald moment konden zij enkel de genusnaam 'Punctelia' geven aan een korstmos dat op een horizontale tak van ongeveer 10 tot 15 cm doorsnede groeide. Er werd getwijfeld tussen twee soorten. Voor alle veiligheid werd een foto gemaakt die naar specialist Dries Van den Broeck werd gestuurd. Die merkte op dat er een Punctelia bestaat waarvan het merg niet reageert met chloor, in tegenstelling tot de rest van deze familie die rood reageert. Bij het op naam brengen van korstmossen wordt vaak met chemicaliën gegoocheld om tot de juiste naam te komen. Een week later namen Karl en Henri de proef op de som en konden tot grote vreugde vaststellen dat het korstmos niet verkleurde met chloor: de nieuwe vondst van Gelobd stippelschildmos (Punctelia reddenda) voor Vlaanderen en België was een feit. 

Het Gelobd stippelschildmos werd aangetroffen in oude wilgenbroeken in natuurgebied De Lovenhoek (foto: Karl Hellemans)Gelobd stippelschildmos is een goede indicator voor oud bos en wordt enkel gevonden in vochtige bossen. Deze vondst is een opsteker voor de beheerders van het natuurgebied Lovenhoek. Naast de toename van een aantal andere zeldzame soorten blijkt ook uit deze waarneming dat het gevoerde beheer zijn vruchten afwerpt. Doordat onder andere gewerkt wordt aan het behoud van zones met oude wilgenstruwelen is ook de toekomst van deze zeldzame soort veiliggesteld.

Tekst: Karl Hellemans & Henri Stappaerts (Plantenwerkgroep Schijnvallei), Roosmarijn Steeman (Natuurpunt Studie), Beheerteam Lovenhoek
Foto: Karl Hellemans