bos

Biodiversiteit en gezondheid onlosmakelijk verbonden

25-MEI-2012 - Sommigen beweren dat tegen 2050 twee derde van de wereldpopulatie in urbane gebieden zal wonen met weinig plaats voor groen en beperkt contact met natuur en biodiversiteit. Samen hiermee zal een toenemend aantal mensen te kampen krijgen met chronische ontstekingen, waaronder allergie en auto-immuunziekten. Maar is dat ook zo? Een Finse studie toonde onomstotelijk de link aan tussen biodiversiteit en gezondheid.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Studie [land] op [publicatiedatum]

Sommigen beweren dat tegen 2050 twee derde van de wereldpopulatie in urbane gebieden zal wonen met weinig plaats voor groen en beperkt contact met natuur en biodiversiteit. Samen hiermee zal een toenemend aantal mensen te kampen krijgen met chronische ontstekingen, waaronder allergie en auto-immuunziekten. Maar is dat ook zo? Een Finse studie toonde onomstotelijk de link aan tussen biodiversiteit en gezondheid.

In een recent onderzoek werd gekeken of de omgevingsbiodiversiteit een rol speelt in de gevoeligheid voor het ontwikkelen van allergieën. Om hier achter te komen, selecteerden onderzoekers willekeurig 118 volwassen die in kleine steden, dorpen van verschillende groottes of alleenstaande geïsoleerde huizen woonden in het oosten van Finland. Daarbij onderzochten ze de allergische reacties die het gevolg waren van blootstelling aan allergenen (stoffen die allergieën kunnen uitlokken zoals bv. pollen).
Daaruit bleek dat de omgeving van mensen met een aanleg voor allergie een lagere biodiversiteit kende vergeleken met de gezonde testpersonen. De gevoeligheid voor allergieën lag het laagst waar het voornaamste landgebruik bos of landbouw was. Bovendien beïnvloedt de aanwezige biodiversiteit de samenstelling van de bacteriële flora op de huid van de testpersonen. Testpersonen die op het platteland woonden of in de buurt van bossen hadden een significant hogere diversiteit van gammaproteobacteriën op hun huid, een belangrijke anti-allergeen.

Een bosrijke omgeving beïnvloedt de gezondheid op een positieve manier (foto: Staf De Roover)

Duits onderzoek wees bovendien uit dat het aantal pollen in de lucht sterk toeneemt, samen met het percentage Duitsers dat last heeft van een allergie. Cijfers van het UZ Gent bevestigen die trend en tonen aan dat in 2009 29,8 procent van de Belgen last had van een allergische reactie terwijl dat in de jaren ’50 slechts 10 procent bedroeg. In de leeftijdscategorie 20-40 jaar is dat percentage ondertussen opgelopen tot maar liefst 45,5 procent.

De mechanismen die aan de basis van deze relaties liggen zijn nog niet goed gekend, maar de implicaties zijn immens. Interacties met natuurlijke omgevingselementen zouden niet enkel de menselijke gezondheid ten goede komen in de verstedelijkte gebieden, maar zouden ook de bacteriële flora verrijken en de interacties met het immuunsysteem verbeteren, met verregaande gevolgen voor de publieke gezondheid.

Bron: Hanski et al. (2012). Environmental biodiversity, human microbiota and allergy are interrelated. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America Vol. 109, nr. 21

Tekst: Griet Nijs, Natuurpunt Studie