De bovenstaande foto's zijn beschikbaar gesteld door de Stichting Samenwerkende Artsen en Adviesorganisaties in de Gezondheidszorg (SAAG).

Meer tekenbeten gemeld dan verwacht op Tekenradar.nl

De Natuurkalender
1-JUL-2012 - Sinds de lancering op 28 maart 2012 zijn er al ruim 2000 tekenbeten doorgegeven op www.tekenradar.nl. Er zijn meer dan 600 teken opgestuurd voor analyse op de aanwezigheid van de Borrelia bacterie die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Vijftig procent van de tekenbeten wordt opgelopen in het bos en veertig procent in de tuin. De teken worden meestal binnen 24 uur verwijderd.

Bericht uitgegeven door Wageningen University en het RIVM [land] op [publicatiedatum]

Sinds de lancering op 28 maart 2012 zijn er al ruim 2000 tekenbeten doorgegeven op www.tekenradar.nl. Er zijn meer dan 600 teken opgestuurd voor analyse op de aanwezigheid van de Borrelia bacterie die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Vijftig procent van de tekenbeten wordt opgelopen in het bos en veertig procent in de tuin. De teken worden meestal binnen 24 uur verwijderd.

Teek, vrouwtje (foto: SAAG)Op 28 maart publiceerden Wageningen University en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de website www.tekenradar.nl. In de eerste paar dagen bezochten ruim 130 duizend mensen de website met daarop een tiendaagse tekenactiviteitsverwachting. Naast het verschaffen van veel informatie over teken en de ziekte van Lyme speelt de site een cruciale rol in het onderzoek naar de ziekte van Lyme. Mensen met een tekenbeet wordt gevraagd om deze te melden en de teek die gebeten heeft op te sturen naar het RIVM. Een rode ringvormige uitslag rond de plaats van de tekenbeet, de erythema migrans, kan ook gemeld worden.

Meldingen
Locaties waar in de periode 23 tot en met 30 juni tekenbeten en erythema migrans (rode ring) zijn gemeld op Tekenradar.nlIn de eerste drie maanden zijn al ruim 2000 tekenbeten gemeld en meer dan 600 teken opgestuurd naar het RIVM. Dit aantal overtreft de verwachtingen. De helft van de tekenbeten is opgelopen in het bos. Opvallend is dat zo’n veertig procent van de tekenbeten is opgelopen in de tuin. Dit is bijna tien procent hoger dan tot nu toe is gevonden in het kader van De Natuurkalender (periode 2006 tot en met 2011). De meeste tekenbeten werden gemeld in Gelderland, Noord-Holland en Brabant. Vanuit Flevoland, Zeeland en Groningen werden de minste tekenbeten gemeld (zie onderstaande figuur).
Bij tien procent van de opgestuurde teken ging het om een volgezogen teek. De teken worden vooral verwijderd door degene die gebeten was of een gezinslid en in zeer beperkte mate door een huisarts. In twintig procent van de gevallen had de teek langer dan 24 uur vastgezeten op het lichaam. Vijfenveertig procent van de mensen die een tekenbeet gemeld hebben, maakt zich zorgen over de gevolgen van de tekenbeet.

Per provincie het percentage tekenbeten dat werd doorgegeven van het totaal aantal tekenbeten gemeld op Tekenradar.nl in de periode 28 maart tot en met 30 juni 2012

Onderzoek
Mensen die een teek opgestuurd hebben ontvangen gedurende anderhalf jaar elke drie maanden een online vragenlijst. De eerste drie maandelijkse vragenlijsten zijn deze week verstuurd. Op basis van de antwoorden hoopt het RIVM antwoord te krijgen op de vraag wat de gevolgen van een tekenbeet zijn voor mensen en hoe vaak besmette teken de ziekte van Lyme kunnen overdragen. Dat leidt uiteindelijk tot meer inzicht in de ziekte van Lyme en beter medisch advies aan mensen na een tekenbeet. Als de vragenlijsten worden ingevuld onderzoekt het RIVM binnen acht maanden de opgestuurde teek op de aanwezigheid van de Borrelia bacterie. De uitslag van dit onderzoek geldt niet als een medisch advies aan de deelnemers.

Meer weten over tekenbeten? Bekijk Tekenradar.nl  of ga naar het dossier ‘Tekenbeten en ziekte van Lyme’ van het RIVM. Hier kun je ook de deze week gepubliceerde film Een teek? Pak ‘m beet! bekijken.

Tekst: Arnold van Vliet en Wichertje Bron, Wageningen University; Kees van den Wijngaard, Wilfrid van Pelt, Margriet Harms en Agnetha Hofhuis, RIVM
Foto: SAAG