Sikkelsprinkhaan koloniseert de Overdiemerpolder

FREE Nature
22-AUG-2013 - Tijdens een recente inventarisatieronde is de zeldzame sikkelsprinkhaan aangetroffen in de Overdiemerpolder. Deze zeldzame sprinkhaan is een goede indicator voor structuurrijke bosranden. FREE nature beheert deze natuurgronden van NUON bij de elektriciteitcentrale van Diemen middels de inzet van de kudde Schotse Hooglanders.

Bericht uitgegeven door FREE Nature [land] op [publicatiedatum]

Tijdens een recente inventarisatieronde is de zeldzame sikkelsprinkhaan aangetroffen in de Overdiemerpolder. Deze zeldzame sprinkhaan is een goede indicator voor structuurrijke bosranden. FREE nature beheert deze natuurgronden van NUON bij de elektriciteitcentrale van Diemen middels de inzet van de kudde Schotse Hooglanders.

De sikkelsprinkhaan (Phaneroptera falcata) is een elegante grasgroene sprinkhaan met lange poten en vleugels. Het is een goede vlieger met een libelle-achtige vlucht. Pas vanaf 1968 is de soort uit ons land bekend, en sinds de jaren tachtig is ze bezig met een noordwaartse opmars. Anno 2013 zijn sikkelsprinkhanen geclassificeerd als zeldzaam met een voornamelijk zuidelijke verspreiding, al zijn er inmiddels ook waarnemingen bekend uit de provincies Groningen en Drenthe. Uit de omgeving van Amsterdam zijn slechts weinig waarnemingen bekend. De soort is lastig te inventariseren doordat ze nauwelijks geluid maakt. Ze vallen vooral op als ze opvliegen uit de vegetatie.

Sikkelsprinkhaan in de Overdiemerpolder (foto: Esther Linnartz)

Sikkelsprinkhanen leven op zonnige hellingen en bosranden met een goed ontwikkelde kruid- en struiklaag. Begraasde bosranden hebben een geleidelijke overgang van bomen en struiken via kruiden naar grazige vegetaties. Dit soort plekken zijn ideaal voor sikkelsprinkhanen. Bij te intensief beheer of geen beheer is de vegetatie te kort of juist te ruig, hetgeen niet aantrekkelijk is voor de soort.

Structuurrijke bosrand (foto: Esther Linnartz)

De Overdiemerpolder bestaat uit populierenbos met grazige weides. Sinds 2009 graast er jaarrond een kudde Schotse Hooglanders in het gebied en sindsdien nemen het aantal planten- en diersoorten toe. De dieren zorgen met hun gegraas voor structuur en geleidelijke overgangen tussen bos en open land. En juist op deze overgangen voelt de sikkelsprinkhaan zich thuis. Ook in andere gebieden met een beheer met grote grazers leven sikkelsprinkhanen, bijvoorbeeld in de Beuningse uiterwaard langs de Waal.

Schotse Hooglanders in het bos (foto: Esther Linnartz)

Tekst en foto's: Esther Linnartz, FREE Nature