Wolf Luttelgeest mogelijk toch doodgeschoten

28-OKT-2013 - Nader onderzoek naar de doodsoorzaak en herkomst van de wolf van Luttelgeest wijst uit dat het dier mogelijk toch is doodgeschoten en neergelegd. Dat blijkt uit nadere sectie naar aanleiding van een röntgenfoto en een CT-scan. Omdat het maatschappelijk belang groot is en om met absolute zekerheid de doodsoorzaak en herkomst van het dier vast te kunnen stellen, deden het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) en Naturalis aanvullend onderzoek.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Nader onderzoek naar de doodsoorzaak en herkomst van de wolf van Luttelgeest wijst uit dat het dier mogelijk toch is doodgeschoten en neergelegd. Dat blijkt uit nadere sectie naar aanleiding van een röntgenfoto en een CT-scan. Omdat het maatschappelijk belang groot is en om met absolute zekerheid de doodsoorzaak en herkomst van het dier vast te kunnen stellen, deden het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) en Naturalis aanvullend onderzoek.

Het Dutch Wildlife Health Centre heeft een CT-scan en röntgenfoto van het kadaver van de wolf gemaakt. Bij bestudering van die scan en röntgenfoto bleken er op twee plaatsen afwijkingen in het beeld te zitten die eerder bij de onthuiding niet waren opgemerkt. Bij onderzoek aan het skelet van het dier werden kleine restanten van de mantel en de centrale loodinhoud van een kogel gevonden. Het DWHC heeft het skelet voor de tweede maal onderzocht. Na inspectie van de inmiddels deels geprepareerde huid, werden analoog aan deze plaatsen kleine kogelgaten gevonden.

Wolf (foto: Alterra Wageningen UR)

Tijdens de eerste sectie (DWHC) en de daarop volgende persbijeenkomst (Naturalis) is geconstateerd dat het dier een ernstig trauma aan de kop had dat waarschijnlijk was veroorzaakt door een aanrijding. In de maag waren resten van een bever aangetroffen hetgeen er op duidde dat het geen uit gevangenschap ontsnapt dier was.

Nadere analyse van de resten van de bever door Naturalis laat zien dat deze hoogstwaarschijnlijk afkomstig was uit een Oost-Europese populatie. De combinatie van deze twee nadere conclusies suggereert dat het dier zijn laatste maaltijd op grote afstand van Nederland heeft gegeten en dat een aanrijding bij Luttelgeest vermoedelijk niet de doodsoorzaak is. Op basis van de sectie, röntgenfoto en de CT-scan is het meest waarschijnlijke scenario dat de wolf is doodschoten en overreden en dat dit direct achter elkaar is gebeurd. Vervolgens is het dier vervoerd en bij Luttelgeest gelegd.

Tekst: Dutch Wildlife health Centre
Foto: Alterra Wageningen UR