Koolmees, www.ivnvechtplassen.org

Perenroof: koolmees op heterdaad betrapt met fotocameraval

14-SEP-2013 - Het laatste decennium stijgt de schade door zangvogels in de perenteelt. Hierbij gaat het voornamelijk om mezen. Tot nu toe was het echter niet gelukt de ‘daders’ op beeldmateriaal vast te leggen. Dit is het CLM nu voor het eerst wel gelukt met behulp van een cameraval in een boomgaard. De foto’s tonen een koolmees die snoept van een peer.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Het laatste decennium stijgt de schade door zangvogels in de perenteelt. Hierbij gaat het voornamelijk om mezen. Tot nu toe was het echter niet gelukt de ‘daders’ op beeldmateriaal vast te leggen. Dit is het CLM nu voor het eerst wel gelukt met behulp van een cameraval in een boomgaard. De foto’s tonen een koolmees die snoept van een peer.

De laatste tien jaar neemt de vogelschade hand-over-hand toe in de perenteelt, voornamelijk in het Conference-ras. Dit ras is de laatste drie à vier weken voor de oogst zoet, sappig en zacht, zodat vogels ervan snoepen.

Betrapt door de cameraval: koolmees eet peer (foto: CLM)

Op sommige percelen doen kraaiachtigen dit, veel vaker gaat het om kleine zangvogels. Mezen zijn als belangrijkste soort aangewezen, maar over welke andere soorten kleine zangvogels dit doen, bestaan slechts vermoedens. Dit maakt het extra lastig maatregelen te nemen om schade te voorkomen. Daarom heeft het Faunafonds CLM opdracht gegeven om fundamenteler naar dit probleem te kijken. Drie vragen staan centraal: 

  1. Met welke methodes valt de dader vast te stellen 
  2. Welke vogelwerende maatregelen zijn in binnen- en buitenland op de markt en 
  3. Zouden hagelnetten een mogelijke en betaalbare oplossing zijn?

Koolmees op de gevoelige plaat
CLM experimenteert nu met cameravallen. Acht camera’s hangen continu bij verschillende Betuwse bedrijven. Om de pakkans te vergroten zijn Conference-peren van de oogst van vorig jaar opgehangen in de boomgaard. Deze peren hebben een hoger suikergehalte dan de nog onrijpe peren die momenteel aan de bomen hangen. Hierdoor zijn ze waarschijnlijk aantrekkelijker voor de vogels.

Na twee weken experimenteren levert dit nu resultaat op. Op een aantal van de 10.000 foto’s is met zekerheid te zien dat een koolmees eet van een peer. In 12 seconden veroorzaakt hij grote pikschade. De peer is niet meer oogstbaar, bij slecht weer zullen schimmels en bacteriën peren eromheen doen verrotten. Zo ontstaat een kostbare schadepost voor zowel de perenteler als voor het Faunafonds.

Heeft u bewijs?
CLM en het Faunafonds zijn opzoek naar meer bewijs. Uiteindelijk willen we beter in beeld krijgen welke soorten verantwoordelijk zijn voor deze schade en wat hun aandeel is. Zo kunnen vogelwerende maatregelen beter worden gericht op deze soorten. Heeft u een foto, film of met zekerheid een bepaalde vogelsoort zien eten van een peer? Bel of mail dit aan Joost Lommen (CLM): 0345 470 758 of jlommen@clm.nl.

Bron en foto: CLM