cover rapport

Verdroging in helft natuurgebieden probleem

Vogelbescherming Nederland
18-DEC-2012 - Onlangs is ‘Nederlandse wetlands. Vogel- en natuurbescherming 2008-2011’ officieel gepresenteerd. Het rapport heeft als thema water en werd heel toepasselijk gepresenteerd bij de Nieuwkoopse Plassen. Verdroging van natuurgebieden is een groot probleem, maar het hoogheemraadschap van Rijnland laat in de Nieuwkoopse Plassen zien dat er goede maatregelen mogelijk zijn om verdroging tegen te gaan.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland [land] op [publicatiedatum]

Onlangs is ‘Nederlandse wetlands. Vogel- en natuurbescherming 2008-2011’ officieel gepresenteerd. Het rapport heeft als thema water en werd heel toepasselijk gepresenteerd bij de Nieuwkoopse Plassen. Verdroging van natuurgebieden is een groot probleem, maar het hoogheemraadschap van Rijnland laat in de Nieuwkoopse Plassen zien dat er goede maatregelen mogelijk zijn om verdroging tegen te gaan.

Wetlands vormen een essentiële schakel in de Nederlandse natuur. De ontwikkelingen van de laatste vier jaar in 71 wetlands op het gebied van vogels, natuurontwikkeling, beheer, water en recreatie worden in het rapport beschreven. WetlandWachten, de vrijwilligers van Vogelbescherming Nederland, houden de Nederlandse wetlands scherp in de gaten en rapporteren daar periodiek over. De samenvattingen van deze rapportages vormen weer een belangrijk onderdeel van het rapport. Dit is het negende rapport sinds 1995.

Omslag rapport ’Nederlandse wetlands. Vogel- en natuurbescherming 2008-2011’ (foto: Vogelbescherming)

Verdroging groot probleem in veel natuurgebieden
Het rapport heeft dit keer als thema ‘water’. In de inleidende hoofdstukken wordt uitgebreid ingegaan op Europees en Nederlands beleid met betrekking tot kwaliteit en kwantiteit van water. In Nederland zijn heel veel natuurgebieden verdroogd: in ongeveer de helft van de Natura 2000-gebieden vormt verdroging een probleem. De overheid komt gemaakte afspraken om de verdroging tegen te gaan niet na, met als gevolg dat planten- en vogelsoorten ernstig in de verdrukking komen. Zo gaat het met veel moerasvogels, zoals roerdomp en grote karekiet, slecht in Nederland.

Succesvolle maatregelen in de Nieuwkoopse Plassen
Directeur Fred Wouters van Vogelbescherming Nederland heeft het rapport overhandigd aan Gerard Doornbos, dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland en bestuurslid van de Unie van Waterschappen. Waterschappen hebben een belangrijke rol bij het oplossen van de verdrogingsproblematiek en het verbeteren van de kwaliteit van ons (oppervlakte)water.

Rijnland geeft in de Nieuwkoopse Plassen een uitstekend voorbeeld van het oplossen van beide problemen. De Nieuwkoopse Plassen hebben te lijden onder verdroging. Met een defosfateringsinstallatie wordt sinds de jaren negentig het water gezuiverd dat de Nieuwkoopse Plassen ingelaten wordt. Daarnaast neemt Rijnland andere maatregelen om de waterkwaliteit in de het gebied te verbeteren, bijvoorbeeld door te voorkomen dat voedselrijk water uit delen van het gebied zich verspreidt.

Download hier het rapport.

Tekst: Nadja Jansma, Vogelbescherming Nederland
Afbeelding: Vogelbescherming Nederland