Visser Piet Ruijter (m), Martin Melchers (r) en Geert Timmermans (l) met de diamantsteur

Diamantsteur in Amsterdam

Stichting RAVON
24-JAN-2013 - Diamanten zijn Amsterdam niet vreemd. Zo is er de 33,74 karaats Amsterdam-diamant, het Diamantmuseum en de Diamantbuurt. Sinds 22 december kan deze lijst worden uitgebreid met de diamantsteur, een exotische vissoort die slechts zeer incidenteel in Nederland wordt waargenomen. Waarschijnlijk betreft dit een uitgezet exemplaar.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

Diamanten zijn Amsterdam niet vreemd. Zo is er de 33,74 karaats Amsterdam-diamant, het Diamantmuseum en de Diamantbuurt. Sinds 22 december kan deze lijst worden uitgebreid met de diamantsteur, een exotische vissoort die slechts zeer incidenteel in Nederland wordt waargenomen. Waarschijnlijk betreft dit een uitgezet exemplaar.

Zaterdag 22 december werd tijdens een visexcursie & onderzoekstrip met beroepsvisser Piet Ruijter en deelnemers een bijzondere vis gevangen: een diamantsteur. De diamantsteur (Acipenser gueldenstaedtii), ook wel bekend onder de namen Russische steur of Donausteur, werd levend uit een staand wandnet gehaald en voor determinatie aan wal gebracht. De verbazing was groot om een steur in een net aan te treffen. Het was meteen duidelijk dat het geen Atlantische steur (Acipenser sturio) betrof. Van deze soort ving Piet in 1993 al eens een verdwaald exemplaar in de Amsterdamse Westhaven, niet ver van de plek waar nu de diamantsteur gevangen is.

Visser Piet Ruijter (m), Martin Melchers (r) en Geert Timmermans (l) met de diamantsteur (foto: Edo Goverse)

Diamantsteur (foto: Edo Goverse)De diamantsteur is een exotische vissoort die slechts zeer incidenteel in Nederland wordt waargenomen. De soort kan een maximale lengte van 2,5 meter bereiken. De gevangen vis was 73 centimeter lang. Opvallend zijn de grote beenplaten welke meestal lichtgekleurd zijn. Het oorspronkelijke leefgebied van diamantsteur is de Kaspische Zee, Zwarte Zee en de Zee van Azov. In zijn natuurlijke verspreidingsgebied zijn zowel populaties bekend die uitsluitend in zoet water leven als populaties die migreren tussen zout en zout water.

Diamantsteur is opgenomen op de internationale IUCN Rode Lijst van Bedreigde Soorten als ernstig bedreigd. In zijn natuurlijk leefgebied heeft de soort te maken met overbevissing tot het compleet afdammen van rivieren. Aangezien de diamantsteur niet inheems is in Nederland geldt hier geen beschermde status. Diamantsteuren zijn te koop als siervis en vermoedelijk is het in Amsterdam aangetroffen dier losgelaten door een aquarium- of vijverhouder die van het dier af wilde. Dit is illegaal en strafbaar. Het is ongewenst om exotische dieren in het wild los te laten omdat op deze manier bijvoorbeeld ziekten naar inheemse soorten kunnen worden overgebracht. Ook kunnen de verschillende steursoorten onderling hybridiseren. In Nederland is in 2012 een project gestart door Wereld Natuur Fonds, ARK Natuurontwikkeling en Sportvisserij Nederland met als doel de Atlantische steur terug te krijgen in de Rijn. De aanwezigheid van exotische steursoorten vormt hiervoor mogelijk een bedreiging.

Tekst en foto’s: Edo Goverse, RAVON