Eiafleggend Staartblauwtje

Nieuwe dagvlinder voor Vlaanderen

31-AUG-2012 - Op 12 augustus werd voor de eerste keer in de geschiedenis eiafzet van het Staartblauwtje waargenomen in Vlaanderen. Op de Sint-Pietersberg te Kanne werd een vrouwtje van het Staartblauwtje aangetroffen terwijl het eitjes aan het afzetten was op Rode Klaver.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Studie [land] op [publicatiedatum]

Op 12 augustus werd voor de eerste keer in de geschiedenis eiafzet van het Staartblauwtje waargenomen in Vlaanderen. Op de Sint-Pietersberg te Kanne werd een vrouwtje van het Staartblauwtje aangetroffen terwijl het eitjes aan het afzetten was op Rode klaver.

Het Staartblauwtje (Cupido argiades) is een soort uit Midden-Europa en was in Vlaanderen tot dusver een dwaalgast. Slechts hoogst uitzonderlijk arriveerde er een eenzaam exemplaar. Ook in Nederland is het Staartblauwtje uiterst zeldzaam. Tot 1933 werd het er slechts tien keer als zwerver waargenomen, gevolgd door een periode van 80 jaar zonder waarnemingen. Vorig jaar (augustus 2011) werden er dan in Nederland plots in het zuiden van de provincie Limburg op vier plaatsen meerdere exemplaren waargenomen. Ook in Wallonië waren er verschillende vondsten in het uiterste zuiden van ons land. In de meeste gevallen ging het om meerdere exemplaren en op een aantal plaatsen waaronder de Nederlandse kant van de Sint-Pietersberg werd zelfs ook eiafzet vastgesteld. Het lijkt hier dus niet langer om dwaalgasten te gaan, maar om exemplaren die zich ook effectief weten te vestigen.

Parende Staartblauwtjes (foto: Marc Herremans)
Intussen blijkt de soort ook succesvol overwinterd te hebben en heeft ze een nieuwe generatie voortgebracht. Daarvan zijn nu ook exemplaren de grens of de taalgrens overgestoken. Op 12 augustus 2012 werd door Remar Erens op de Sint-Pietersberg in Kanne voor de eerste maal een vrouwtje van het Staartblauwtje aangetroffen dat tevens eitjes aan het afzetten was op Rode klaver. Dat is een primeur voor Vlaanderen.

Of dit ook zal leiden tot een permanente vestiging van deze vlinder is hiermee nog niet zeker. Hiervoor moeten de eitjes overleven, de rupsen volwassen worden en verpoppen, de vlinders een partner vinden en de nakomelingen van de vlinders succesvol overwinteren. Maar aangezien er op de meeste plaatsen net over de grens meerdere exemplaren werden gezien, en dit nu al twee jaar na elkaar, is er een kans dat het hier om een blijver gaat en we er dus een nieuwe inheemse vlindersoort bij hebben. Ook in andere Europese landen als Frankrijk en Duitsland breidt de soort uit.

Eiafleggend Staartblauwtje, te herkennen aan het typische staartje aan de achtervleugel (foto: Marc Herremans)De uitbreiding van het Staartblauwtje is waarschijnlijk een gevolg van de klimaatverandering. Daarmee volgt deze vlinder overigens de voorspellingen van de Climatic Risk Atlas die, rekening houdend met de meest actuele voorspellingen van de klimaatopwarming, een noordwaartse uitbreiding tot in onze streken voorspelde.

De vliegtijd van het Staartblauwtje loopt nog tot eind september. Loop je dus rond in het oosten van Limburg, hou dan zeker je ogen open!

Tekst: Wouter Vanreusel, Natuurpunt Studie
Foto's: Marc Herremans, Natuurpunt Studie