Wolf terug in Nederland?

13-SEP-2012 - Vandaag heeft staatssecretaris Bleker twee rapporten naar de kamer gestuurd over de komst van de wolf naar Nederland. Uit een studie van Alterra Wageningen UR “blijkt dat de vestigingskans van een wolvenpaar in Nederland klein is”, zo laat de staatssecretaris aan de Tweede Kamer weten. “Het is waarschijnlijker dat vanuit Duitsland en eventueel België een enkele wolf opduikt en mogelijk ook weer vertrekt. ”Bureau Intomart rapporteert dat ongeveer de helft van de Nederlanders vindt dat de wolf welkom is in Nederland. Een derde is tegen de komst van de wolf.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Vandaag heeft staatssecretaris Bleker twee rapporten naar de kamer gestuurd over de komst van de wolf naar Nederland. Uit een studie van Alterra Wageningen UR “blijkt dat de vestigingskans van een wolvenpaar in Nederland klein is”, zo laat de staatssecretaris aan de Tweede Kamer weten. “Het is waarschijnlijker dat vanuit Duitsland en eventueel België een enkele wolf opduikt en mogelijk ook weer vertrekt. ”Bureau Intomart rapporteert dat ongeveer de helft van de Nederlanders vindt dat de wolf welkom is in Nederland. Een derde is tegen de komst van de wolf.

Deze zomer is op ongeveer 200 kilometer van de Nederlandse grens een nest met jonge wolven aangetroffen. Deskundigen zijn het er over eens dat de wolf hoogstwaarschijnlijk naar Nederland komt, maar het is niet te voorspellen wanneer. Geert Groot Bruinderink van Alterra pleit voor het opstellen van een ‘wolvenplan’ om Nederland voor te bereiden op de komst van de wolf. “Behalve het opnemen van de wolf in de lijst beschermde inheemse soorten kan daarin ook worden beschreven welk leefgebied voor de wolf geschikt is. Ook zou in zo’n plan vermeld moeten worden hoe er wordt omgegaan met een probleemwolf, een wolf die voor overlast zorgt. Dit plan kan een onderdeel worden van de Faunabeheerplannen van de provincies. Bij de ontwikkeling van een dergelijk plan worden de inwoners van Nederland direct betrokken. Hoe dit vorm te geven wordt nog uitgewerkt.”

 Wolf (foto: Alterra Wageningen UR)

Het project ‘De komst van de wolf’ van EL&I was er mede op gericht om te zien hoe de overheid in verbinding kan komen met de burger en tevens na te gaan wat de burger van de overheid verwacht. Vragen over of de wolf op voorhand op de lijst van beschermde inheemse diersoorten geplaatst moet worden, of er een wolvenplan moet komen en wat dit plan moet bevatten, hoe om te gaan met ‘probleemwolven’, of er een wolvencentrum naar Duits voorbeeld moet komen en hoe rijk, provincies en anderen over wolven gaan communiceren, wil EL&I in een dialoog met betrokkenen bespreken. Staatssecretaris Bleker: “Op basis van deze dialoog wil ik transparant beleid voor wolven ontwikkelen, waarbij de burger/actor direct inspraak kan hebben in de manier waarop de uitkomsten en aanbevelingen die uit beide sporen van het wolvenproject zijn gekomen, vormgegeven worden in beleid.”

Bron en foto: Alterra Wageningen UR