Grote aderbekerzwam

Tientallen Grote aderbekerzwammen in “Geestmerambacht'

Nederlandse Mycologische Vereniging
8-MEI-2013 - Paddenstoelenwerkgroep “de Noordkop” deed tijdens haar excursie op zaterdag 27 april in het recreatiegebied “Het Geestmerambacht' (Noord-Holland) een bijzondere ontdekking. Zij trof op de kale, lemige grond in een bosje grote aantallen van de bedreigde Grote aderbekerzwam aan.

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging [land] op [publicatiedatum]

Paddenstoelenwerkgroep “de Noordkop” deed tijdens haar excursie op zaterdag 27 april in het recreatiegebied “Het Geestmerambacht" (Noord-Holland) een bijzondere ontdekking. Zij trof op de kale, lemige grond in een bosje grote aantallen van de bedreigde Grote aderbekerzwam aan.

Na de zeer koude winterse maand maart en de droge dagen van april zijn er tot dusver nog nauwelijks voorjaarspaddenstoelen waargenomen. De verwachtingen waren voor de start van de excursie dan ook niet erg hoog gespannen en de verbazing des te groter toen de Grote aderbekerzwam (Disciotis venosa) onverwacht  in grote aantallen aangetroffen werd.

Grote aderbekerzwam (foto: Julius van den Broek)

Uiteindelijk werden er op een klein oppervlak ruim vijftig exemplaren geteld. Dat de Grote aderbekerzwam in het Geestmerambacht voorkwam, was al enige jaren bekend maar de vondsten betroffen altijd slechts een enkel exemplaar.

De Grote aderbekerzwam valt op door zijn maat, vaak zo groot als een theeschoteltje tot maximaal de grootte van een klein ontbijtbord, en door de opvallende vanaf het centrum naar de randen lopende beadering. De Grote aderbekerzwam valt verder op doordat het vruchtlichaam naar chloor ruikt.

Vingerhoedje (foto: Menno Boomsluiter)De Grote aderbekerzwam is nauw verwant aan morieljes en in het bijzonder aan het Vingerhoedje (Verpa conica), een kleine morieljeachtige. Deze verwantschap lijkt niet meer zo gek als je de Grote aderbekerzwam beschouwt als een binnenstebuitengekeerd Vingerhoedje of Morielje.

De Grote aderbekerzwam komt in ons land vooral voor in Zuid-Limburg en in kleigebieden. Het is daarom opvallend hem in zulke grote aantallen in Noord-Holland aan te treffen. De grootste kans om deze paddenstoel aan te treffen is op de kale bodem in loofbosjes op voedselrijke klei of loss.

Het ging de Grote aderbekerzwam de afgelopen decennia niet voor de wind. Het aantal vindplaatsen is gedurende die tijd sterk afgenomen.

Tekst: Martijn Oud en Menno Boomsluiter, Nederlandse Mycologische Vereniging
Foto's: Julius van den Broek, Menno Boomsluiter