Eenmalig gebrtuik, Imares Wageningen UR, Zwerfvuil in het mangrovebos

Zwerfvuil in de mangrovebossen van Lac Bay, Bonaire

20-MEI-2013 - IMARES Wageningen UR doet onderzoek naar de natuurwaarden en menselijke invloeden op Lac Bay op Bonaire. Eén aspect van het onderzoek is de vervuiling van de baai. Zwerfvuil is wereldwijd een ernstig milieuprobleem en zo ook op Bonaire. Uit het onderzoek kwam een opmerkelijk hoge mate van vervuiling van de mangrovebossen in de baai naar voren.

Bericht uitgegeven [land] op [publicatiedatum]

IMARES Wageningen UR doet onderzoek naar de natuurwaarden en menselijke invloeden op Lac Bay op Bonaire. Eén aspect van het onderzoek is de vervuiling van de baai. Zwerfvuil is wereldwijd een ernstig milieuprobleem en zo ook op Bonaire. Uit het onderzoek kwam een opmerkelijk hoge mate van vervuiling van de mangrovebossen in de baai naar voren.

Mangrovebossen blijken grote hoeveelheden zwerfvuil op te vangen doordat het vuil tussen de mangrovewortels vast komt te zitten. Op Bonaire is het probleem vooral te wijten aan vuil van elders, dat door de wind en de golven langs het eiland drijft. Daarom stellen de onderzoekers dat de oplossing vooral internationaal gezocht moet worden bij de bron van het probleem, in plaats van alleen symptomatisch het aangespoelde vuil te ruimen. Verder wijzen zij erop dat er voor de Caribische Zee bijna geen studies voorhanden zijn over deze problematiek. Om dit probleem beter in kaart te kunnen brengen, bevelen zij hun collega’s uit de regio aan om meer studies te verrichten naar zwerfvuil.

Zwerfvuil in het mangrovebos van Lac Bay (foto: Dolfi Debrot)

Bioloog Dolfi Debrot van IMARES Wageningen UR onderzocht de natuurwaarden en menselijke drukfactoren die spelen in de Lac Bay. Hij deed dit samen met natuurorganisaties uit Bonaire en studenten van Van Hall Larenstein en Wageningen University. Lac Bay is een belangrijk wettelijk beschermd natuurgebied van Nederland en wordt beheerd door de Stichting Nationale Parken Bonaire. Deze baai, van pakweg zeven vierkante kilometer, herbergt een grote concentratie aan mangroven en zeegrasvelden. Het gebied is cruciaal als kraamkamer voor koraalrifvissen en de bedreigde regenboogpapegaaivis, en als habitat voor de bedreigde Caribische kroonslak, roodhalsreiger en zeeschildpadden.

Rode mangrovebossen langs de oevers van Lac Bay. Jonge vissen vinden hun schuilplaats tussen de mangrovewortels. (foto: Dolfi Debrot)

Bron: Imares Wageningen UR
Foto's: Dolfi Debrot, Imares Wageningen UR