Aamnita muscaria var.formosa

Nieuwe boeken, nieuwe soorten?

Nederlandse Mycologische Vereniging
6-MRT-2013 - Het bestuderen van nieuwe boeken kan soms leiden tot het heroverwegen van eerder gemaakte determinaties. Dit kan achteraf leiden tot de conclusie dat je een nog niet eerder gepubliceerde variëteit of soort voor Nederland hebt gevonden.

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging [land] op [publicatiedatum]

Het bestuderen van nieuwe boeken kan soms leiden tot het heroverwegen van eerder gemaakte determinaties. Dit kan achteraf leiden tot de conclusie dat je een nog niet eerder gepubliceerde variëteit of soort voor Nederland hebt gevonden.

Voor liefhebbers van paddenstoelen is de winter de tijd om de vorig jaar gemaakte foto’s te bewerken en voorzien van naam en vindplaats keurig op te bergen. Daarnaast is er eindelijk eens tijd om dat nieuwe paddenstoelenboek grondig te bestuderen en daardoor hopelijk het komende jaar een aantal soorten wat sneller te kunnen herkennen.

Amanita muscaria var. formosa (foto: Menno Boomsluiter )Zoals mycologen weten, verandert de kennis over paddenstoelen sneller dan de meesten van ons kunnen bijhouden. Niet alleen veranderen soorten regelmatig van soort-, geslacht- of familienaam, er worden ook nog steeds nieuwe soorten beschreven.
In Engeland zijn het afgelopen jaar twee kleine monografieën uitgegeven in een serie van geslachten waarvan ook veel soorten in Nederland voorkomen. Bij het lezen van het boekje over het geslacht Amanita kwam ik naast een aantal bekende Nederlandse soorten ook een aantal beschrijvingen en foto’s tegen die mij aanspoorden mijn notities en foto’s van de afgelopen jaren opnieuw tegen het licht te houden.

Iedereen die zich met paddenstoelen bezighoudt, weet dat je er regelmatig niet uitkomt en de vondst niet op naam kan brengen. De maanden dat er weinig te vinden is, zijn dan bij uitstek de tijd om er nog eens goed naar te kijken.

Van de Vliegenzwam is bekend dat deze in verschillende variëteiten is beschreven. In het boekje over Amanita van Geoffrey Kibby wordt van de Vliegenzwam een gele variant beschreven die Amanita muscaria var. formosa wordt genoemd. Gezien een vondst van mij uit 2009 komt deze variëteit klaarblijkelijk dus ook in Nederland voor. Ze is echter niet eerder gemeld. Overigens wordt sinds het moleculair onderzoek aan de Vliegenzwam niet zo veel waarde meer gehecht aan de verschillende variëteiten.

Amanita betulae (foto: Geoffrey Kibby)

Interessanter was een vondst in Gelderland die volgens dit boekje Amanita betulae genoemd zou kunnen worden. Amanita betulae is een enkele jaren geleden beschreven nieuwe soort en niet bekend uit Nederland. Ze behoort tot de groep soorten rond de Slanke amaniet. Allemaal heel moeilijk te onderscheiden soorten en niet door iedereen erkend. Maar met dit boekje gedetermineerd lijkt er geen twijfel mogelijk. Zo blijft er een hoop te overpeinzen, maar niet te lang want de voorjaarspaddenstoelen komen eraan!

Tekst: Menno Boomsluiter, Nederlandse Mycologische Vereniging
Foto's: Menno Boomsluiter, Nederlandse Mycologische Vereniging; Geoffrey Kibby, senior editor Field Mycology