Opvliegende wintertalingen

Midwintertelling van watervogels in heel Europa

Sovon Vogelonderzoek Nederland
11-JAN-2013 - Komend weekend vindt de 47e Midwintertelling van watervogels plaats. Deze telling draagt ook bij aan de nieuwe Vogelatlas. Draag je steentje bij en doe mee!

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland [land] op [publicatiedatum]

De Midwintertelling van watervogels is de belangrijkste telling om de aantallen en verspreiding van overwinterende watervogels grootschalig vast te stellen. Deze telling vindt in heel Europa half januari plaats, ditmaal rond het weekend van 12 januari. Het is voor het 47e jaar op rij dat deze telling plaatsvindt. Een goede teldekking is belangrijker dan ooit, want de telgegevens van deze Midwintertelling (en de volgende twee) vormen de basis voor de (winter) aantalsschatting van watervogels voor de nieuwe Vogelatlas!

Opvliegende wintertalingen (foto: Harvey van Diek)Vorig jaar werden onder zeer milde weersomstandigheden 5,5 miljoen watervogels in ons land geteld, wat eens te meer het belang van Nederland voor deze soortgroep onderstreept. Het was het hoogste aantal tot nu toe in de lange telreeks.

Vooral vorstgevoelige soorten waren beter vertegenwoordigd dan andere jaren, waaronder kievit (222.000 geteld, tegen gemiddeld 97.000 in 2007-2011), goudplevier (94.000, gemiddeld 23.000) en grondeleenden zoals wintertaling (71.000, gemiddeld 24.000). Een stormachtige periode had bovendien gezorgd voor relatief veel zeevogels, waaronder opvallende aantallen drieteenmeeuwen (4200, gemiddeld 80). Soorten die vooral bij streng winterweer in het Oostzeegebied bij ons opduiken waren juist schaars, waaronder wilde zwaan, nonnetje en grote zaagbek. De talrijkste soorten waren kolgans (792.000), brandgans (639.000) en smient (619.000).

Hoe zal het dit jaar zijn? Een herhaling van zetten, gezien de overeenkomsten in het weertype (heel zachte winter tot nu toe) of toch veel variaties op één thema? Waarschijnlijk het laatste, want vogels zijn tot op zekere hoogte onvoorspelbaar. Hopelijk zijn er in ieder geval weer wat meer kleine zwanen of zet het voorzichtige herstel van eider- en zwarte zee-eend door.

Het weer speelt bij de Midwintertelling altijd een rol. Het milde weer van de afgelopen tijd was er de oorzaak van dat al de nodige ganzen voorzichtig naar het noordoosten opschoven. De vraag is of het verwachte, koudere weertype rond het telweekend ervoor zal zorgen dat ze tijdens de Midwintertelling weer terug in ons land zijn.

Bekijk informatie over de Midwintertelling of de nieuwsbrief en meld je aan om mee te doen!

Bekijk een artikel over de vorige Midwintertelling in Sovon-Nieuws (p6 & 7).

Tekst: Menno Hornman, Fred Hustings & John van Betteray, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto: Harvey van Diek, Sovon Vogelonderzoek Nederland