Grontmij brengt bodemleven in zoute Rijkswateren in kaart

29-JAN-2013 - Grontmij gaat in opdracht van Rijkswaterstaat van 2013 tot en met 2016 onderzoek doen naar bodemdieren in zoute Rijkswateren. De te verzamelen informatie geeft inzicht in de ontwikkeling van deze mariene ecosystemen en wordt gebruikt als input voor diverse projecten in de kustwateren en de Noordzee.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Grontmij gaat in opdracht van Rijkswaterstaat van 2013 tot en met 2016 onderzoek doen naar bodemdieren in zoute Rijkswateren. De te verzamelen informatie geeft inzicht in de ontwikkeling van deze mariene ecosystemen en wordt gebruikt als input voor diverse projecten in de kustwateren en de Noordzee.

De komende jaren zullen de bodemdieren in de zoute Rijkswateren worden gemonitord. Naar schatting zullen per jaar 500 monsters worden genomen in de Noordzee, Waddenzee en de Zuidwestelijke Delta en geanalyseerd in laboratoria.

Ook in het verleden werden al bodemdieren bemonsterd. Hier in 1987 op de Heringsplaat in de Dollard (foto: Rob Jungcurt, Rijkswaterstaat)

Het primaire doel van het onderzoek is het vaststellen van de voor- of achteruitgang in aantallen en diversiteit van bodemdieren in de te onderzoeken Rijkswateren. Natuurlijke ecosystemen zijn doorgaans soortenrijk. Verandering in soortensamenstelling of hoeveelheid bodemdieren kan een gevolg van veranderende omstandigheden zijn.

De werkzaamheden sluiten aan op eerdere monitoringsactiviteiten in deze gebieden, waar Grontmij ook bij betrokken was. Dit maakt het mogelijk om lange termijntrends te signaleren, oorzaken te benoemen en maatregelen te nemen. Hiernaast worden de data gebruikt bij onderzoeken op het gebied van biodiversiteit, voedselbeschikbaarheid en natuurbeleid maar ook bij MER-studies voor windenergieparken, waterveiligheidswerken en zandsuppleties.

Bron: Grontmij
Foto: Rob Jungcurt, Rijkswaterstaat