Satansboleet

Satansboleet en Stekelkopamaniet vaak bij elkaar te vinden

Nederlandse Mycologische Vereniging
26-SEP-2012 - Landgoederen vooral op kleigrond kunnen bijzondere paddenstoelen opleveren die je op zandgronden niet zult aantreffen. Vooral onder boleten en amanieten zitten verschillende soorten die alleen hier te vinden zijn. Onlangs werden er op een oud landgoed onder de rook van Rotterdam Satansboleten en Stekelkopamanieten gevonden.

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging [land] op [publicatiedatum]

Landgoederen vooral op kleigrond kunnen bijzondere paddenstoelen opleveren die je op zandgronden niet zult aantreffen. Vooral onder boleten en amanieten zitten verschillende soorten die alleen hier te vinden zijn. Onlangs werden er op een oud landgoed onder de rook van Rotterdam Satansboleten en Stekelkopamanieten gevonden.

Satansboleet (foto: Hans Adema)Een van de grootste en mooiste boleten van ons land is de Satansboleet. Helaas is de Satansboleet door verzuring en vermesting bijzonder zeldzaam geworden. Het was dan ook een enorme verrassing dat de soort (letterlijk) onder de rook van Rotterdam gevonden werd. In een oud landgoed, nog van de VOC-tijd, stond een groot aantal fraaie exemplaren te pronken. Een van de kenmerken van de Satansboleet is zijn walgelijke, niet te omschrijven geur. Bij het maken van de foto bleek dat de geur niet constant is. Af en toe liet de boleet als het ware een enorme wind. Ik dacht eerst dat het effect aan mijn eigen neus lag, want ik had tijdens het maken van de foto een enorme hooikoorts. Mijn excursiegenoot constateerde het echter ook. Stekelkopamaniet (foto: Hans Adema)Of zoals iemand op onze fotosite opmerkte: niets menselijks is deze boleet vreemd”.

Ook groeiden er Stekelkopamanieten. Deze amaniet met zijn opvallende stekelvormige schubben is ook een bewoner van kleibossen. Voor de aardigheid keek ik op de fotosite Nederpix. Van beide soorten stond een andere waarneming, gedaan door een lid van de Nederlandse Mycologische Vereniging, in Neerrijnen, op 18 oktober 2010. Blijkbaar voelen deze soorten zich thuis in elkaars nabijheid.

Tekst en foto's: Hans Adema, Nederlandse Mycologische Vereniging