Pluim op hoed provincie Noord-Brabant

De Vlinderstichting
9-DEC-2013 - De provincie Noord-Brabant boekt successen in het behoud en herstel van plant- en diersoorten. Dat werd vrijdag benadrukt tijdens het symposium Biodiversiteit en Leefgebieden in Noord-Brabant in het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. Ook hier staan nog soorten onder druk, maar de provincie werkt planmatig aan herstel.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

De provincie Noord-Brabant boekt successen in het behoud en herstel van plant- en diersoorten. Dat werd vrijdag benadrukt tijdens het symposium Biodiversiteit en Leefgebieden in Noord-Brabant in het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. Ook hier staan nog soorten onder druk, maar de provincie werkt planmatig aan herstel.

Ruim 300 mensen waren op het symposium over biodiversiteit en leefgebieden in Noord-Brabant (foto: Kars Veling)Van de samenwerkende soortenbeschermingsorganisaties in Nederland kreeg de provincie een cadeau voor de ‘unieke prestaties’ op het gebied van biodiversiteit. Voorzitter Titia Wolterbeek van de Vlinderstichting zei blij te zijn met de voortdurende aandacht die Noord-Brabant, ook in tijden van bezuinigingen, besteedt aan de bescherming van plant- en diersoorten. 'Zo'n symposium als vandaag, dat kan ook alleen maar in Brabant' aldus Wolterbeek, voordat ze een fotoportret van een pimpernelblauwtje overhandigde aan Yolande van der Meulen, directeur Ecologie van de provincie.

Het beleid van de provincie is met name gericht op bescherming, behoud en herstel van leefgebieden, maar dit betekent niet dat soortenbescherming achterwege blijft. Soms is het nodig om een soort extra aandacht te geven totdat de leefgebieden weer zijn hersteld. Het gaat in Noord-Brabant bijvoorbeeld goed met het verbeteren van de populaties van boomkikker, knoflookpad, gladde slang, zwartblauwe rapunzel en heidekartelblad. Van het verbeteren van het leefgebied van de gladde slang profiteerden ook tal van andere soorten zoals nachtzwaluw, roodborsttapuit, bont dikkopje en veldkrekel. Op de heideterreinen in Noord-Brabant worden successen geboekt voor soorten zoals de klokjesgentiaan en het bijbehorende gentiaanblauwtje.

Namens Soortenbescherming Nederland overhandigt Titia Wolterbeek, directeur van De Vlinderstichting, een foto van een pimpernelblauwtje aan Yolande van der Meulen, directeur Ecologie van de provincie (foto: Kars Veling)

Jap Smits kreeg prijs al beheerder van het jaar in Noord-Brabant (foto: Kars Veling)Jap Smits, boswachter bij Staatsbosbeheer in de Kempen, werd vrijdag door de provincie uitgeroepen tot 'terreinbeheerder van het jaar'. Dit vanwege zijn bijzondere verdiensten voor het natuurbeheer met name op heide- en zandgronden. Uit handen van Yolande van der Meulen, directeur Natuur & Milieu van de provincie Noord-Brabant, ontving hij een kunstwerk van een zandoogje (vlinder) op een tak. De vlinder is de ‘natuurambassadeur’ van de provincie Noord-Brabant. Ruim 300 belangstellenden,  vertegenwoordigers van gemeenten, Provinciale Staten, terreinbeherende organisaties, PGO’s en natuurvrijwilligers, bezochten het symposium in het provinciehuis. Tijdens lezingen en workshops werden nieuwe inzichten besproken op het gebied van bos- en heidebeheer zodat op termijn mogelijk weer ruimte kan ontstaan voor verdwenen soorten zoals tapuit en korhoen. Irma Wynhoff van De Vlinderstichting, gaf een boeiende lezing over het Life+ project 'Blues in the Marshes', waar het pimpernelblauwtje van zal gaan profiteren.

Tekst: Persbericht Provincie Noord-Brabant & Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto’s: Kars Veling