Moerashoningzwam

Europees bedreigde Moerashoningzwam in Vlaanderen gevonden

Nederlandse Mycologische Vereniging
16-OKT-2012 - Afgelopen week werd een voor Vlaanderen nieuwe en heel bijzondere paddenstoel, de Moerashoningzwam (Armillaria ectypa), aangetroffen in het natuurgebied Papenbroek.

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging [land] op [publicatiedatum]

Afgelopen week werd een voor Vlaanderen nieuwe en heel bijzondere paddenstoel, de Moerashoningzwam (Armillaria ectypa), aangetroffen in het natuurgebied Papenbroek.

Het gebied Papenbroek in Vlaanderen (België) herbergt naast deze paddenstoel tal van andere zeldzame planten en dieren. Deze paddenstoel kan echter zonder twijfel aangemerkt worden als de meest bijzondere bewoner van dit natuurgebied.Moerashoningzwam (foto: Robert De Ceuster)

Honingzwammen zijn paddenstoelen die rond deze tijd overal in het bos gevonden kunnen worden. Vrijwel alle soorten zijn parasieten die de bomen waarop zij groeien in korte tijd doden. De Moerashoningzwam is echter geen parasiet, maar leeft van de dikke pakketten dood materiaal in zompige moerassen. Ze is een zeer kieskeurige paddenstoel die een verfijnde smaak heeft als het gaat om het zoeken van een woonplaats.

In Nederland is ze bekend van het bijzondere moerasgebied de Weerribben waar deze paddenstoel in de afgelopen twee jaar op één plaats in het vrijwel onbegaanbare trilveen is gevonden. Verder is ze in de omgeving van Kortenhoef bij Hilversum gevonden.

Moerashoningzwam (foto: Robert De Ceuster)In de twaalf landen van Europa waar de Moerashoningzwam voorkomt, is zij overal zeer zeldzaam. Zo komt ze in Groot-Brittannië slechts op vier plaatsen voor en zelfs in Finland, een land vol moerassen, is ze slechts op enkele plaatsen waargenomen. Dit was in 2003 dan ook de reden om de Moerashoningzwam op de lijst van 33 meest bedreigde paddenstoelensoorten van Europa te zetten. Het was een eerste aanzet om te komen tot bescherming van in geheel Europa zeldzame en met uitsterven bedreigde paddenstoelensoorten. Helaas heeft het voorstel het niet gehaald. De Moerashoningzwam kan gezien worden als een topsoort gelijk aan een bijzondere orchidee of een zeer schaarse broedvogel waar we alles aan doen om deze te beschermen. Het wordt tijd dat deze status ook wordt toegekend aan enkele van onze paddenstoelentopsoorten. Chapeau voor onze zuiderburen die door een uitgekiend natuurbeheer gedurende de laatste 25 jaar deze bijzondere soort wisten binnen te halen. 

Tekst : Menno Boomsluiter, Nederlandse Mycologische Vereniging
Foto’s: Robert de Ceuster