Zo zou een grottenleeuw er uit gezien kunnen hebben

Leeuw op Texel

Ecomare
10-JUL-2013 - Je verwacht het niet, maar in de laatste ijstijd leefden hier leeuwen. Op het strand en de zeebodem kun je daar het bewijs nog van terugvinden. Zo af en toe worden er fossiele botten of tanden uit die tijd opgevist of opgeraapt. De Texelse kunstenaar Jan Jaap Waverijn kan daar over meepraten. In zijn grote verzameling botten, die hij in de afgelopen jaren op de Texelse Hors gevonden heeft, zat een fossiel schouderblad van een grottenleeuw.

Bericht uitgegeven door Ecomare [land] op [publicatiedatum]

Je verwacht het niet, maar in de laatste ijstijd leefden hier leeuwen. Op het strand en de zeebodem kun je daar het bewijs nog van terugvinden. Zo af en toe worden er fossiele botten of tanden uit die tijd opgevist of opgeraapt. De Texelse kunstenaar Jan Jaap Waverijn kan daar over meepraten. In zijn grote verzameling botten, die hij in de afgelopen jaren op de Texelse Hors gevonden heeft, zat een fossiel schouderblad van een grottenleeuw.

Schatten van de zeebodem
Grottenleeuwen kwamen in de laatste ijstijd in heel Europa voor. Ze jaagden op de grote plantenetende zoogdieren die hier toen voorkwamen, zoals mammoeten, paarden en bisons. Naast leeuwen kwamen hier ook wolven, beren, hyena’s en zelfs een enkele sabeltandtijger voor. Dat blijkt uit vondsten van botten uit het Noordzeegebied. De botten van de Hors komen ook van de Noordzeebodem. Doordat zand van de zeebodem op het strand gespoten wordt om het strand breder te maken, komen ook deze fossiele resten in de buurt van de kust terecht.

Het gevonden bot (foto: Ecomare)

Leeuw zonder manen
De grottenleeuw heet zo omdat in grotten in de bergen van Europa veel resten van deze dieren gevonden zijn. Dat zegt niet veel over de levenswijze, het is niet bekend of ze allemaal in grotten leefden. Waarschijnlijk hadden grottenleeuwen geen manen. Op grotschilderingen uit de ijstijd zijn leeuwen altijd zonder manen afgebeeld, ook de mannelijke dieren.

 Zo zou een grottenleeuw er uit gezien kunnen hebben (afbeelding: Heinrich Harder)

Leeuw in Nederland?
Aan het einde van de ijstijd verdwenen allerlei soorten grote zoogdieren uit ons gebied, en daarbij ook de leeuwen. Wolven en beren bleven wel, maar werden uiteindelijk steeds zeldzamer door de mens. In onze tijd zien we dat de wolf in Europa een voorzichtige opmars maakt, en nu zelfs Nederland heeft bereikt. Dat is bij de leeuw niet direct de verwachting. Maar in de tijd van de oude Grieken waren er nog leeuwen in de Balkan, dus je weet het nooit zeker.

Meer weten?
In de encyclopdie van Ecomare kun je meer lezen over zoogdieren uit de laatste ijstijd. De vinder, Jan Jaap Waverijn, heeft het bot geschonken aan Ecomare. De beroemde ijstijdkenner Dick Mol heeft het bot op naam gebracht.

Tekst en foto: Ecomare
Afbeelding: Heinrich Harder