VOOR EENMALIG GEBRUIK bericht Liniewacht

Vleermuizen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Zoogdiervereniging
30-AUG-2013 - De Nieuwe Hollandse Waterlinie was een verdedigingslinie met water als belangrijkste verdedigingsmiddel. Als de vijand eraan kwam, kon het open gebied tussen Muiden in het noorden en de Biesbosch in het zuiden onder water worden gezet. Langs de linie zijn in de loop van de tijd tientallen gebouwen verrezen, van uitgebreide verdedigingsforten tot flinke aantallen groepsschuilplaatsen.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging [land] op [publicatiedatum]

De Nieuwe Hollandse Waterlinie was een verdedigingslinie met water als belangrijkste verdedigingsmiddel. Als de vijand eraan kwam, kon het open gebied tussen Muiden in het noorden en de Biesbosch in het zuiden onder water worden gezet. Langs de linie zijn in de loop van de tijd tientallen gebouwen verrezen, van uitgebreide verdedigingsforten tot flinke aantallen groepsschuilplaatsen.

De linie heeft haar functie als militaire verdediging allang verloren, maar de linie is nog steeds van grote landschappelijke en culturele waarde. Ook de natuurwaarden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn hoog, met vleermuizen als een in het oog springende groep. Een nieuw te vormen Liniewacht moet gaan meehelpen aan het beheer en behoud van de ‘kleine objecten’.

Gewone baardvleermuizen in de Diefdijk (foto: Bernadette van Noort)

Vleermuizen
Vleermuizen gebruiken groepsschuilplaatsen (de ‘kleine objecten’), en forten ( de ‘Grote objecten’) als voortplantingslocatie en voor de overwintering. Groepsschuilplaatsen met een (relatief) gunstige toestand en ligging werden en worden door vleermuizen bewoond en tal van deze ‘kleine objecten’ bieden met een betere inrichting grote(re) kansen voor vleermuizen. Het is heel positief dat sinds 2011 met financiering van de Provincie Gelderland al een groot aantal van deze kleine objecten zijn opgeknapt en (mede) voor vleermuizen zijn ingericht. Vooral ‘kleine objecten’ van Staatsbosbeheer en Waterschap Rivierenland zijn opgeknapt, maar ook objecten van particulieren gaan ingericht worden.

Onderhoud
Alleen inrichten is niet voldoende, de groepsschuilplaatsen zelf en het omringende landschap moeten ook onderhouden worden. De Zoogdiervereniging en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) hebben, met steun van het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie, de handen ineen geslagen om een Liniewacht op te zetten. De beoogde Liniewacht bestaat uit samenwerkende vrijwilligers (met verschillende achtergronden) die met ondersteuning van SLG en de Zoogdiervereniging de groepsschuilplaatsen in de eigen omgeving gaan onderhouden en gaan monitoren op het dierenleven. Een bijzondere en unieke kans om ons erfgoed te behouden en ermee kennis te maken. Doet u ook mee?

Groepsschuilplaats Asperen (foto: Bernadette van Noort)

Informatieavond en excursie
Op dinsdag 10 september wordt tijdens een informatieavond (zie de pdf; 1,16 MB) meer uitleg gegeven over de bijzondere cultuurhistorie, het landschap van de linie en de groepsschuilplaatsen. Herman Limpens van de Zoogdiervereniging zal meer vertellen over vleermuizen die in de groepsschuilplaatsen verblijven. Verder komt er een toelichting over de start van de Liniewacht. Welke taken kunnen zij verrichten en wat gaan ze doen?
Een week later, op woensdag 18 september kunt u mee op excursie naar de groepsschuilplaatsen en kennis maken met vleermuizen. De informatieavond van 10 september begint om 20.00 uur en vindt plaats bij Fort Werk aan het Spoel, Goiberdingerdijk 40a in Culemborg. De excursie op 18 september heeft de Taveerne op Kunstfort Asperen, Langendijk 60 in Acquoy als verzamel- en vertrekpunt. Graag aanmelden via info@landschapsbeheergelderland.nl of via www.landschapsbeheergelderland.nl.

Groepsschuilplaats Diefdijk (foto: Bernadette van Noort)

Tekst: Maurice La Haye, Zoogdiervereniging
Foto's: Bernadette van Noort