Liniewachters

Liniewacht beschermt vleermuizen en verdient uw stem

Zoogdiervereniging
12-MRT-2016 - In 2014 is de Liniewacht opgericht, een groep vrijwilligers die zich inzet voor natuur en landschap van de Diefdijklinie, onderdeel van de veel grotere Nieuwe Hollandse Waterlinie.

De vrijwilligers van de Liniewacht zijn vleermuisliefhebbers met hart voor hun omgeving. Ze onderhouden, beheren en monitoren unieke locaties van de Diefdijklinie. Naast de forten zijn dit honderden kleinere militaire objecten die in de linie liggen.

Deze groepsschuilplaatsen en kazematten hebben niet alleen cultuurhistorische en landschappelijke waarde. Ze hebben in Gelderland nu ook een ecologische waarde. Door kleine aanpassingen in en om deze gebouwtjes kunnen vleermuizen hier nu ongestoord overwinteren. De liniewacht zorgt ervoor dat de vleermuistoegangen niet dichtgroeien, de binnenruimten voldoende vochtig blijven en dat kapotte deuren snel hersteld worden. Ook zorgen zij, door het op de juiste plek planten van struiken en of boompjes, ervoor dat deze objecten niet teveel in de zon of op de wind komen te liggen. 

Vleermuistelling door de Liniewacht

Langzamerhand vinden meer en meer vleermuizen de weg naar deze plekken. De telling van afgelopen winter leverde 30 vleermuizen en meer dan honderd overwinterende dagpauwogen (dagvlinders). Maar ook in de zomer krijgen de vleermuizen aandacht van de Liniewacht. Tijdens zomeravonden en -nachten werd in het gebied gezocht naar de plekken waar vleermuizen hun jongen grootbrengen. Er werden vijf zomerverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen, één verblijfplaats van laatvliegers en één verblijfplaats van gewone grootoorvleermuizen opgespoord.

Stem op de liniewacht

De Liniewacht is een nog jonge vrijwilligersgroep, maar zeer enthousiast en gedreven. Een enorme opsteker is dat de Liniewacht samen met Waterschap Rivierenland is genomineerd voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit. De combinatie van bescherming van het landschap, door het aanplanten van bomen en struiken en het knotten van bomen, en de actieve bescherming en monitoring van vleermuizen is uniek in Nederland en dat is niet onopgemerkt gebleven. De Liniewacht en het Waterschap hebben nog veel meer plannen en ideeën en met uw steun gaat dat zeker lukken. De Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit, een bedrag van € 10.000,- wordt uitgereikt aan het project met de meest stemmen. Zorgt u ervoor dat dat de Liniewacht is? Stemmen kan tot en met 10 april.

Schuilbunker uit circaa 1935 aan de Diefdijk

Tekst: Maurice La Haye en Eric Jansen, Zoogdiervereniging
Foto's: Wiegert Steen (leadfoto: de Liniewachters); Bernadette van Noort; Mathpaul, CC BY-SA 3.0-licentie