Eenmalig gebruik, Belgenmonument Amersfoort

Een monument vol vleermuizen

13-FEB-2013 - In het Belgenmonument in Amersfoort overwinteren tientallen vleermuizen. Onder de overwinteraars zijn 29 franjestaarten geteld, een soort waarvan nog geen verblijfplaatsen in Amersfoort bekend waren.

Bericht uitgegeven [land] op [publicatiedatum]

In het Belgenmonument in Amersfoort overwinteren tientallen vleermuizen. Onder de overwinteraars zijn 29 franjestaarten geteld, een soort waarvan nog geen verblijfplaatsen in Amersfoort bekend waren.

Bijzonder monument
Het Belgenmonument in Amersfoort biedt winterverblijfplaats aan tientallen vleermuizen (foto: Erik Korsten, Bureau Waardenburg)Op de Amersfoortse Berg staat een bijzonder bouwwerk: Het Belgenmonument. Dit rijksmonument is bijzonder in meerdere opzichten. Het bouwwerk stamt uit 1919 en is het grootste herdenkingsmonument van Nederland. Het is een geschenk van de Belgen als dank voor de opvang van vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Nu blijkt dat het ook om een andere reden bijzonder is: er overwinteren vleermuizen.

Geplande restauratie reden van onderzoek
Het Belgenmonument wordt momenteel door Bureau Waardenburg onderzocht in verband met noodzakelijk uit te voeren renovatiewerkzaamheden. Medewerkers van de monumentenzorg zagen af en toe vleermuizen in het monument. De gemeente Amersfoort heeft daarom gevraagd een oriënterend onderzoek uit te voeren naar gebruik door vleermuizen. Bij het eerste bezoek in september 2012 bleek dat het gebouw heel geschikt is als winterverblijfplaats.

Franjestaarten
In januari 2013 onderzocht Bureau Waardenburg of het ook als zodanig gebruikt wordt. In totaal telden we tenminste 65 overwinterende vleermuizen: 32 watervleermuizen, 29 franjestaarten, één gewone grootoorvleermuis en drie niet nader te determineren dieren. Zoveel vleermuizen werden niet eerder in een winterverblijfplaats in Amersfoort geteld. De waarnemingen van de franjestaart zijn bijzonder: deze soort was pas recent voor de eerste keer in Amersfoort vastgesteld en verblijfplaatsen van deze soort waren nog niet bekend.

Groepje franjestaarten in het Belgenmonument (foto: Erik Korsten, Bureau Waardenburg)

Behoud van het Belgenmonument voor mens en dier
Het is niet de eerste keer dat restauraties plaatsvinden aan het gebouw. De komende restauratie zal specifiek gericht zijn op het herstellen van schade aan het metselwerk en lekkages aan de fontein en dakconstructie.

Het onderzoek naar vleermuizen loopt door tot in augustus 2013, aangezien we verwachten dat ook in de zomerperiode vleermuizen in het monument verblijven. De uitkomsten van het onderzoek zullen bepalen hoe bij de restauratie rekening kan worden gehouden met de vleermuizen. Uitgangspunt is het behoud van het monument voor de toekomst én voor de vleermuizen. 

Bron: Bureau Waardenburg
Foto's: Erik Korsten, Bureau Waardenburg