Knoflookpadden

Voortplanting knoflookpad in recordtempo voorbij

Stichting RAVON
13-MEI-2013 - Door het koude voorjaar van 2013 werden alle amfibiesoorten veel later actief dan gebruikelijk. Zo ook de knoflookpad, een soort die in het voorjaar de echt vroege amfibiesoorten (gewone pad, bruine kikker en heikikker) opvolgt. Meestal verschijnen de knoflookpadden eind maart; dit jaar werden de eerste waarnemingen pas op 9 april gedaan. Het eerste eisnoer werd op 15 april aangetroffen; de dagen daarna stroomden waarnemingen uit het hele land bij RAVON binnen. Binnen anderhalf tot twee weken was de voortplantingsperiode weer voorbij. Vorig jaar werden er gedurende meer dan een maand eisnoeren van de knoflookpad aangetroffen.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

Door het koude voorjaar van 2013 werden alle amfibiesoorten veel later actief dan gebruikelijk. Zo ook de knoflookpad, een soort die in het voorjaar de echt vroege amfibiesoorten (gewone pad, bruine kikker en heikikker) opvolgt. Meestal verschijnen de knoflookpadden eind maart; dit jaar werden de eerste waarnemingen pas op 9 april gedaan. Het eerste eisnoer werd op 15 april aangetroffen; de dagen daarna stroomden waarnemingen uit het hele land bij RAVON binnen. Binnen anderhalf tot twee weken was de voortplantingsperiode weer voorbij. Vorig jaar werden er gedurende meer dan een maand eisnoeren van de knoflookpad aangetroffen.

RAVON werkt sinds 2012 samen met Natura Artis Magistra, Staatsbosbeheer, gemeente Cranendonck, waterschap Dommel en de gemeente Veghel aan de herintroductie en het in stand houden van de knoflookpad in Noord-Brabant. Binnen het project worden in het wild eisnoeren verzameld en in Natura Artis Magistra opgekweekt. Omdat de overleving in gevangenschap vele malen groter is dan in het wild, wordt een dusdanige hoeveelheid larven opgekweekt dat deze op plekken kunnen worden uitgezet waar de soort is uitgestorven. Inmiddels zijn deze gebieden weer geschikt voor de soort, maar kan de knoflookpad deze nooit meer zelfstandig bereiken.

Knoflookpadden (foto: Richard Struijk)

Bij het verzamelen van eieren, die in snoeren worden afgezet, in 2012 werden de eerste op 28 maart en de laatste op 5 mei aangetroffen. Hoewel een duidelijke piek in eiafzet in de tweede helft van april zichtbaar was, strekte de totale periode zich uit over een volle maand. Door het uitgestelde voorjaar in 2013 werd het eerste eisnoer van dit jaar pas op 15 april gevonden. De dagen daarna waren redelijk warm en hebben de knoflookpad getriggerd om massaal eisnoeren af te zetten. De eiafzetperiode bleek zich vervolgens ook zeer sterk te concentreren en duurde in totaal ongeveer anderhalf tot twee weken.

Voortplanting knoflookpad (foto’s: Richard Struijk)

RAVON is in 2013 gestart met een Facebook pagina over de herintroductie van de knoflookpad in Noord-Brabant. Op deze pagina, ‘RAVON knoflookpad’, kan iedereen volgen hoe het project verloopt: van het verzamelen van eisnoeren en het verzorgen van larven tot de herintroductie en bijplaatsing aan toe.

Tekst: Richard Struijk en Wilbert Bosman, RAVON
Foto’s: Richard Struijk