knoflookpad

Nieuwe ontdekking over Brabantse knoflookpadden

Stichting RAVON
1-AUG-2013 - De zeldzame knoflookpad blijkt al langer in Deurne voor te komen dan tot dusver werd aangenomen. RAVON ontving onlangs 35 jaar oude waarnemingen van een populatie knoflookpadden bij een voormalig klooster in Deurne. Deze waarnemingen vervroegen de ontdekking van de Deurnse populatie knoflookpadden met circa twintig jaar.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

De zeldzame knoflookpad blijkt al langer in Deurne voor te komen dan tot dusver werd aangenomen. RAVON ontving onlangs 35 jaar oude waarnemingen van een populatie knoflookpadden bij een voormalig klooster in Deurne. Deze waarnemingen vervroegen de ontdekking van de Deurnse populatie knoflookpadden met circa twintig jaar.

Dat de knoflookpad een van de meest zeldzame amfibiesoorten van Nederland is, is alom bekend. Veel populaties zijn in het verleden uitgestorven. Sporadisch worden nieuwe populaties ontdekt of oude populaties na lange tijd herontdekt. Dit duidt meestal niet op een uitbreiding van het leefgebied van de soort; de soort is hier simpelweg niet eerder waargenomen of gemeld.

Knoflookpad (foto: Richard Struijk)

Brabantse populaties
In 1992 werd de aanwezigheid van de knoflookpad in het Deurnese Heieind gemeld. Door dit positieve bericht kwam het aantal bekende Noord-Brabantse populaties op vier:  Toterfout, ’t Hurkske, Strijper Aa en Deurne. De populatie in ’t Hurkske stierf eind jaren ’90 uit door introductie van de zonnebaars in het laatste voortplantingswater. Inmiddels is gebleken dat de Deurnse populatie de grootste is van de thans nog drie natuurlijk aanwezige populaties binnen de provincie.

Uit de oude doos
Onlangs kwam bij RAVON een melding van knoflookpadden uit Deurne uit de jaren ’70 binnen. De soort kwam hier toen in ieder geval voor bij het voormalig klein-seminarie van de paters S.V.D., Willibrordhaeghe in Deurne. Destijds speelde de waarnemer in kwestie als kind op het terrein van de parochie en ving naast “grote larven” ook volwassen knoflookpadden op het land. Na het spelen roken de handen naar knoflook. Tegenwoordig doet het klooster dienst als conferentiehotel en komt de knoflookpad er nog steeds voor, zij het in zeer kleine aantallen.

Dat deze waarnemingen ruim 35 jaar later nog bij RAVON worden gemeld is spectaculair en vervroegt de ontdekking van de Deurnse populatie knoflookpadden met circa twintig jaar. Tot dusver werd verondersteld dat de populatie van oudsher op Heieind voorkwam, maar deze waarneming werpt hier een ander licht op.

Knoflookpadonderzoek (foto: Richard Struijk)

Tekst: Richard Struijk & Wilbert Bosman, RAVON; Frank Verstappen, Natura Artis Magistra
Foto’s: Richard Struijk