voor eenmalig gebruik, Natte weilanden op Texel

Wadvogels op boerenland

Ecomare
12-NOV-2013 - Texel doet zijn naam ‘vogeleiland’ op het moment extra eer aan. Niet alleen in de natuurgebieden, maar ook op het boerenland wemelt het van de wulpen, lijsters, goudplevieren en zelfs strandlopers en steenlopers. Groepen spreeuwen en meeuwen gaan op de wieken voor jagende roofvogels. Het is prachtig om te zien!

Bericht uitgegeven door Ecomare [land] op [publicatiedatum]

Texel doet zijn naam ‘vogeleiland’ op het moment extra eer aan. Niet alleen in de natuurgebieden, maar ook op het boerenland wemelt het van de wulpen, lijsters, goudplevieren en zelfs strandlopers en steenlopers. Groepen spreeuwen en meeuwen gaan op de wieken voor jagende roofvogels. Het is prachtig om te zien!

Wadplaten op het land
Door de zware regenval van de afgelopen tijd zijn veel landerijen erg nat. Er staan plassen op de weilanden, akkers zijn moddervlaktes geworden. De bodemdieren komen met al die nattigheid naar de oppervlakte. Het lijkt wel een wadplaat, zo’n natte akker! Terwijl de echte wadden door de harde wind maar kort boven water uitkomen tijdens laag tij. Geen wonder dus, dat de vogels het maar liever binnendijks zoeken.

Het is erg nat op Texel (foto: Foto Fitis, Sytske Dijksen)
Wintergasten
Wulpen en goudplevieren, maar ook watervogels zoals ganzen, eenden en zwanen vind je in de wintermaanden altijd al op weilanden en akkers. Dat zijn voor een groot deel wintergasten. In de zomer, het groeiseizoen, trekken ze weer naar hun broedgebieden in Scandinavië en Siberië. Vooral kleine zwanen, rotganzen, rietganzen en smienten vind je in de winter veel in de landbouwpolders.

Allerlei vogels zoeken voedsel op de natte vlakte (foto: Foto Fitis, Adriaan Dijksen)

Tekst: Ecomare
Foto's: Foto Fitis, Sytske Dijksen; Foto Fitis, Adriaan Dijksen