Motacilla yarrellii, Rouwkwikstaart, Saxifraga-Piet Munsterman, http://www.freenatureimages.eu/

Zoeken naar rouwkwikstaarten

Vogelbescherming Nederland
12-MRT-2013 - In maart keren witte kwikstaarten massaal terug. Vooral op drassige weilanden kun je nu soms forse groepen zien. Het loont de moeite om in deze groepen te zoeken naar de veel schaarsere rouwkwikstaart. Er worden de laatste dagen regelmatig rouwkwikstaarten opgemerkt.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland [land] op [publicatiedatum]

In maart keren witte kwikstaarten massaal terug. Vooral op drassige weilanden kun je nu soms forse groepen zien. Het loont de moeite om in deze groepen te zoeken naar de veel schaarsere rouwkwikstaart. Er worden de laatste dagen regelmatig rouwkwikstaarten opgemerkt.

In Nederland zijn witte kwikstaarten talrijke broedvogels, maar schaarse overwinteraars. Het gros van onze broedvogels trekt in zuidwestelijke richting naar het Iberisch Schiereiland en Marokko. In maart trekken ze terug en nu kun je vooral op natte weilanden groepen witte kwikstaarten zien. Over enkele weken zijn deze groepen uit elkaar gevallen en heeft elke boerderij weer zijn paartje witte kwikstaarten.

Rouwkwikstaart (foto: Saxifraga-Piet Munsterman)

Fluweelzwart
Tussen de witte kwikken worden vooral midden en eind maart regelmatig rouwkwikstaarten gezien, die veel zeldzamer zijn. De volwassen mannetjes zijn bijzonder opvallend en eenvoudig te herkennen. De mantel is fluweelzwart, de flanken donkergrijs en de randen op de vleugeldekveren en de schouderveren zijn breed en wit. Een veel contrastrijkere vogel dan de witte kwikstaart.

Hybriden
Vrouwtjes zijn lastiger te herkennen. Deze hebben geen fluweelzwarte, maar een donkergrijze rug en bovendien minder contrastrijke vleugels. En dan komen er in Nederland regelmatig hybride vormen tussen witte en rouwkwikstaart voor, vooral in het westen van het land. Dit valt nog net onder het reguliere broedgebied van de rouwkwikstaart, dat de Britse eilanden omvat en de vastelandskust van het Kanaal. De rouwkwikstaart is overigens een zeldzame broedvogel in Nederland. De meeste rouwkwikstaarten die worden gezien zijn daarom doortrekkers die ons land schampen, op weg naar de broedgebieden op de Britse eilanden.

Tekst: Ruud van Beusekom, Vogelbescherming Nederland
Foto: Saxifraga-Piet Munsterman