Meer licht, meer vlinders in Jagersveld, Lelystad

De Vlinderstichting
12-DEC-2013 - In de wijk Jagersveld in Lelystad is kleinschalig gekapt in het bos. Paden zijn breder gemaakt en er zijn inhammen gecreëerd. Bewoners hebben de vlinders geteld en zien heel wat soorten profiteren.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

In de wijk Jagersveld in Lelystad is kleinschalig gekapt in het bos. Paden zijn breder gemaakt en er zijn inhammen gecreëerd. Bewoners hebben de vlinders geteld en zien heel wat soorten profiteren.

Een bospad in jagersveld waar veel meer licht en veel meer vlinders zijn (foto: Kars Veling)Buurtbewoners hebben, ondersteund door Landschapsbeheer Flevoland en de gemeente, kleinschalig gekapt in het bos dat grenst aan de woonwijk Jagersveld.  De bospaden zijn veel opener geworden en in de bosrand zijn inhammen gemaakt waar kruiden en struiken meer kans krijgen. Er zijn poelen gegraven en daardoor is veel meer variatie ontstaan in het bos, meer licht en veel meer biodiversiteit.

De bossen in de Flevopolders en ook rondom Lelystad zijn allemaal ongeveer van dezelfde leeftijd en op de vruchtbare grond groeien de bomen snel. Daardoor zijn veel van de bossen hoog, dicht en donker geworden. Er komt nog maar erg weinig licht op de bodem. De werkzaamheden hebben dan ook veel beter leefgebied opgeleverd voor veel planten en dieren, maar toch was niet iedere buurtbewoner even enthousiast. Als er net is gekapt ziet het er vaak niet aantrekkelijk uit en een aantal bewoners maakte zich zorgen over het behoud van het bos.

Een aantal soorten die profiteren van meer licht in het bos: v.l.n.r. oranjetipje, bont zandoogje, gehakkelde aurelia & landkaartje (foto’s: Kars Veling)

Tientallen landkaartjes vlogen deze zomer in de open gekapte bospaden (foto: Kars Veling)Inmiddels zijn de open gekapte stukken weer groen en begroeid met kruiden en struiken en het draagvlak voor de maatregelen neemt sterk toe. Een aantal bewoners heeft, in samenwerking met De Vlinderstichting, de vlinders geteld in het bosgebied en daaruit blijkt dat de maatregelen zeer positief werken. Er zijn in het afgelopen seizoen 17 soorten dagvlinders aangetroffen. Het meest talrijk waren de koolwitjes (klein koolwitje, groot koolwitje en klein geaderd witje), die niet zo’n sterke voorkeur voor bos hebben, maar overal voorkomen. Maar ook een viertal soorten die wel zijn gebonden aan open lichte bossen waren sterk vertegenwoordigd. Het bont zandoogje is het meest geteld, maar ook oranjetipje, landkaartje en gehakkelde aurelia waren veel aanwezig. Op een informatieavond deze week kwamen, naast de vlindertellers, ook veel andere buurtbewoners die benieuwd waren naar de vlinders die er voorkomen. De komende jaren zullen de tellingen worden voortgezet en er zullen ook nog kleinschalige maatregelen worden uitgevoerd om de variatie in het bos te houden.

Tekst & foto's: Kars Veling, De Vlinderstichting