Eendagsvlieg, http://www.freenatureimages.eu/

Eendagsvliegen gevoelig voor imidacloprid

12-MRT-2013 - Het gebruik van het insecticide imidacloprid ligt onder vuur. De stof staat onder verdenking dat het mede verantwoordelijk is voor de sterfte onder bijen. Maar dat is niet het enige. Imidacloprid kan ook in het oppervlaktewater terechtkomen. Hoe groot daar het risico op schade is, is voor een deel nog niet duidelijk. Gegevens zijn volgens Paul van den Brink, hoogleraar chemische stress-ecologie aan Wageningen University, schaars.

Bericht uitgegeven [land] op [publicatiedatum]

Het gebruik van het insecticide imidacloprid ligt onder vuur. De stof staat onder verdenking dat het mede verantwoordelijk is voor de sterfte onder bijen. Maar dat is niet het enige. Imidacloprid kan ook in het oppervlaktewater terechtkomen. Hoe groot daar het risico op schade is, is voor een deel nog niet duidelijk. Gegevens zijn volgens Paul van den Brink, hoogleraar chemische stress-ecologie aan Wageningen University, schaars.

Blootstellen
Reden genoeg om de giftigheid van imidacloprid op het zoetwaterleven nader in kaart te brengen. Van den Brink bepaalde, samen met collega's, van zeven zoetwatersoorten (onder andere vlokreeft, waterluis, bootsmannetje, pluimmug, schietmot en eendagsvlieg) zowel de acute als chronische gevoeligheid voor imidacloprid. Dat gebeurde door de diertjes in het lab gedurende vier en achtentwintig dagen aan een oplopende reeks concentraties van het insecticide bloot te stellen.

Eendagsvlieg (foto: Saxifraga-Ab Baas)
Immobiel
Uit de kortdurende testen blijkt dat met name de geteste eendagsvliegen en kokerjuffers een stuk gevoeliger zijn dan de rest. Het gaat hier om het larvale stadium van deze soorten. De onderzoekers bepaalden zowel de concentraties waarbij de helft van de beestjes dood gaat (LC50) als die waarbij de helft immobiel werd (EC50). Effecten zijn al bij relatief lage concentraties merkbaar.

Eendagsvliegen
De effecten van chronische blootstelling zijn nog duidelijker. De geteste eendagsvliegen (twee soorten) blijken aanzienlijk gevoeliger dan de rest en leggen al bij verrassend lage concentratie het loodje. 'Deze waarden zijn veel lager dan de gegevens die uit de literatuur beschikbaar zijn', zegt Van den Brink daarover. Daarmee voegt het belangrijke informatie toe aan de bestaande kennis. Of de eendagsvliegen in ons land daarmee in gevaar zijn, valt volgens Van den Brink moeilijk te zeggen.

Herevaluatie
De gehaltes aan verontreinigingen in onze sloten en plassen zijn op te zoeken op bestrijdingsmiddelenatlas.nl. 'Er worden in ons land in ieder geval concentraties gevonden die rond de chronische EC50 liggen', zegt Van den Brink. 'Maar van deze concentraties weet je niet of ze langdurig voorkomen. Op dit moment vindt een herevaluatie plaats van het gebruik van imidacloprid door het Ctgb, het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Zij moeten deze data zeker toevoegen aan de risicobeoordeling.'

Tekst: Roelof Kleis, Resource
Foto: Saxifraga-Ab Baas