Potvis

Potvis Theophiel had bloedvergiftiging

30-SEP-2013 - In de ochtend van 8 februari 2012 strandde een Potvis op het strand van Heist. Het dier was aanvankelijk nog in leven maar stierf in de loop van de voormiddag. De resultaten van de autopsie werden nu pas bekend gemaakt.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Studie [land] op [publicatiedatum]

In de ochtend van 8 februari 2012 strandde een Potvis op het strand van Heist. Het dier was aanvankelijk nog in leven maar stierf in de loop van de voormiddag. De eerste resultaten van de autopsie werden onlangs bekendgemaakt.

Een autopsie, met staalname van talrijke weefsels, werd uitgevoerd onder leiding van de Universiteit van Luik. Daarna bogen ook wetenschappers van de Universiteit Gent en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) zich over Theophiel. Ze ontdekten dat het dier leed aan een bloedvergiftiging die werd veroorzaakt door de bacterie Edwardsiella tarda. Deze bacterie veroorzaakt symptomen vergelijkbaar met die van een Salmonella-besmetting. De concentraties van Edwardsiella tarda in het bloed van Theophiel waren zeer hoog (meer dan 100 miljoen kiemen per ml).

De onderzoekers vermoeden dat er een verband zou kunnen bestaan tussen de bloedvergiftiging van Theophiel en zijn stranding (foto: Jan Haelters, BMM)

De onderzoekers vermoeden dat er een verband zou kunnen bestaan tussen de bacteriële infectie en de stranding van de Potvis. De infectie heeft het dier vermoedelijk acuut in problemen gebracht en zou ook zijn navigatie kunnen hebben verstoord. Mogelijk zouden ook eerdere strandingen van Potvissen en andere walvisachtigen door een dergelijke infectie kunnen worden verklaard. Omdat Edwardsiella tarda ook bij mensen kan leiden tot maag-darmklachten en bloedvergiftiging, beklemtonen de onderzoekers dat bij het uitvoeren van een autopsie steeds alle nodige voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen. De kans op een besmetting met deze bacterie is ook voldoende reden om alle publiek altijd op een veilige afstand te houden.

Omdat de infectie van Edwardsiella gerelateerd kan zijn aan voedselopname, worden in het artikel ook enkele gegevens vermeld over de maaginhoud van de Potvis. Meer dan 260 inktvisbekken werden aangetroffen. De overgrote meerderheid kwam van Gonatus fabricii, een soort die vooral in Arctische wateren voorkomt. Verder werden ook gehoorbeentjes (otolieten) en twee intacte schedels van volwassen Kabeljauwen gevonden. Dit is best opmerkelijk aangezien vis vooralsnog slechts zelden werd gevonden in de maaginhoud van Potvissen die strandden op de kusten van Noordzee. Naast de dierlijke resten, werd ook een hard stuk plastic gevonden, afkomstig van een jerrycan van 15-20 liter.

Tekst: Dominique Verbelen, Natuurpunt Studie, www.mumm.ac.be
Foto: Jan Haelters, KBIN/BMM.

Publicatie: Cools, P., J. Haelters, G. Lopes dos Santos Santiago, G. Claeys, J. Boelens, I. Leroux-Roels, M. Vaneechoutte, and P. Deschaght. 2013. Edwardsiella tarda sepsis in a live-stranded sperm whale (Physeter macrocephalus). Vet. Microbiol. 166: 311-315.