Walvis- en dolfijnonderzoeksexpeditie in het Caribisch gebied

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), WWF Nederland
30-JUN-2021 - De drie maanden durende walvis- en dolfijnonderzoeksexpeditie Ti Whale An Nou is 15 mei 2021 van start gegaan. De expeditie staat in het teken van het in kaart brengen van de aantallen walvissen, met name potvissen, en de routes die zij afleggen in het Caribisch gebied. Op basis van de resultaten kan worden vastgesteld wat er nodig is voor een betere bescherming van deze grote zeezoogdieren.

De naam van het onderzoeksproject, Ti Whale An Nou, is een combinatie van Frans Creools en Engels en betekent onze kleine walvissen. In het Caribisch gebied zijn 33 van de 90 bekende soorten walvissen gedocumenteerd. Dat is meer dan één derde van de totale diversiteit in de wereld. Dat maakt het Caribisch gebied een essentieel leefgebied. De belangrijkste doelstellingen van deze studie zijn het inschatten van de populatiegrootte, verspreiding, bewegingen, sociale structuur en vocale stammen van potvissen op de Kleine Antillen en het verbeteren van de kennis over de andere soorten. Vocale stammen zijn sociale groepen walvissen die akoestisch vergelijkbaar klinken. De grootste bedreigingen voor walvissen zijn geluidsoverlast door scheepsverkeer of kustontwikkeling, vervuiling, overbevissing en bijvangst.

Potvis met jong

Verspreiding en aantallen

Het onderzoek van deze expeditie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het inzichtelijk maken van de aantallen en de verspreiding van de walvissen. In voorgaande jaren is een soortgelijk onderzoek verricht. Het verschil met deze expeditie is dat het onderzoeksgebied wordt uitgebreid en loopt van Saba tot aan Anguilla. De aanwezigheid en afwezigheid van zeezoogdieren worden geregistreerd in het Yarari Marine Mammal and Shark Sanctuary, in de buurt van Saba, Saba Bank, Sint Maarten en Sint Eustatius. Door de resultaten uit de huidige expeditie te vergelijken met eerdere resultaten, kunnen er concrete vervolgacties ter bescherming van de walvissen worden uitgezet. Naast de samenwerking met DCNA en WWF-NL, ontvangt deze onderzoeksmissie ook steun van Corail Caraibes, Orange, EDF Group Foundation, Animal Wellfare Institute, en Parc Naturel Régional de la Martinique.

Bultrug

Belang voor andere Caribische eilanden

Door dit onderzoek komt er inzicht in de migratieroutes van de zeezoogdieren en daarmee biedt het een kans om deze dieren beter te beschermen. Een stabiele populatie walvissen en dolfijnen is een indicatie van gezonde oceanen. In gezonde oceanen is de visstand ook op peil en dat is van belang voor de visserij en de economie op de eilanden. Bovendien spelen walvissen een belangrijke rol bij het vastleggen van koolstofdioxide (CO2) uit de atmosfeer. Elke grote walvis slaat naar schatting gemiddeld 33 ton CO2 op en speelt zo een rol in de strijd tegen klimaatverandering.

Tekst: Wereld Natuur Fonds
Foto's: Shutterstock; Alexis Rosenfeld Photographe